Text copied!
CopyCompare
KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE - Uruti

Uruti 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tèni i *Izirayɛli fànhe mpyi yukyaabil'a ke, katibwɔhɔ mpyi kìni i. Lire kurugo, nàŋi wà ná u cwo ná u jyaabii shuunniŋ'a fworo Bɛtilehemu i, kuru ɲyɛ *Zhuda kìni kànhe kà, sà tɛɛnlɛ pyi Mwabi kìni i.
2Nàŋi mɛge na mpyi Elimɛlɛki, ceeŋi woge sí i mpyi Nahami, pyìibii wuyi sí i mpyi Makulɔn ná Kiliyɔn. Efirata tùluge wuubii pìi pi, mà yîri Bɛtilehemu kànhe e, Zhuda kìni i. Lire tɛɛnni funŋke e Mwabi i,
3ka Elimilɛki si ŋkwû, maa Nahami ná u jyaabii yaha.
4Ka pire si Mwabi kìni cyeebii pìi lèŋɛ, wà mɛge na mpyi Oripa, sanŋi woge sí ɲyɛ Uruti. Yyee kɛ fiige pi a pyi,
5ka Makulɔn ná Kiliyɔn si ŋkwû mú. Ka Nahami si ŋkwôro nɔ̀ ná pyìi baa.
6Ka Nahami si lógo na Kafooŋi Kile na wá u kìni shiinbii tɛ̀gɛ ná yalyire e. Lire e, ka u u wá na bégele si yîri Mwabi kìni i, s'a wá u kìni i ná u napworibii mú shuunni i.
7Ka u u yîri u tatɛɛnge e, u ná u napworibii mú shuunni i, mà kuni lwɔ́ a núru na ŋkɛ̀ɛge *Zhuda kìni i.
8Ka Nahami si yi jwo pi a: «Yii núru, yii a sì yii nɛɛbii yyére. Tɛgɛŋkanni na yii a mii ná niŋkwûubii tɛ̀gɛ ke, Kile u yii tɛ̀gɛ amuni.
9Kile u yyeɲiŋke kan yii mú niŋkin niŋkin a, yii nàmbayi i.» Maa tàange fwùu kan pi a, ka pi mú shuunni si mɛɛ le na súu.
10Ka pi i u pyi: «Ɔnhɔ, wuu sí raa ŋkɛ̀ɛge ná mu i mu shiinbii yyére.»
11Ka Nahami si yi jwo pi a: «Mii napworibii, yii núru, yii a sì. Ɲaha kurugo yii sí n-tɛ̀ɛn mii yyére yɛ? Mii yyeegil'a nɔ cyage ŋkemu i ke, mii saha sì n-jà pyìi si, mpiimu pi sí n-jà n-pyi yii nàmbaa mɛ.
12Yii na yaha naha, yii núru yii a sì yii shiin pyɛngɛ, ɲaha na yɛ mii a lyɛ a kwɔ̀, mii saha sì n-jà nàmbaga jyé mɛ. Mii mɛ́ɛ n'a mpyi na sí nɔ̀ ta niɲjaa, si pùnampyire ta u a,
13yii sì n-jà pire sige fo pi aha lyɛ mɛ. Yii sì n-jà nàmbaabii sanmpii cyé mɛ. Kafooŋi Kile a yyefuge yaha mii na, yii s'aha ntaha mii fye e, yii sí n-ta kuru yyefuge e, lire laage sí i ɲyɛ mii na mɛ.»
14Ka pi mú shuunni si myahii le na súu sahaŋki, ka Oripa si tàange fwùu kan, maa kàntugo wà pi nacwoŋ'a, ka Uruti si ɲcyé, maa yyére u taan.
15Ka Nahami si yi jwo u a: «Mu ɲyii wà ma na yyahafooŋi cwoŋi na, u a núru na ŋkɛ̀ɛge u shiinbii ná u yasunɲy'a. Ma mú u núru u fiige mà sì ma shiinbii pyɛngɛ.»
16Ka Uruti si yi jwo: «Ma hà na kárama si ɲjîri ma taan, s'a ŋkɛ̀ɛge na shiinbii yyére mɛ. Cyage maha cyage e mu a kàre ke, mii mú sí n-kàre wani. Cyage maha cyage e mu a tɛ̀ɛn ke, mii mú sí n-tɛ̀ɛn wani. Mu shiinbii mú sí n-pyi mii shiinbii, mu Kileŋi mú sí n-pyi mii Kileŋi.
17Mu aha ŋkwû cyage ŋkemu i ke, kuru cyage e mii sí n-kwû. Mii sí n-tɛ̀ɛn ná mu i, fo mà sà nɔ kwùŋi na. Cyage e mu sí n-tò ke, wani mii mú sí n-tò. Lire ká mpyi li ɲyɛ a pyi mɛ, Kafooŋi u kawaa pyi mii na!»
18Nahami a pa ntɛ̀ɛn ná l'e na Uruti na sí n-sìi n-kàre ná u e ke, ka u u puru jwumpe yyéŋɛ.

19Ka pi mú shuunni si ŋkàre Betilɛhɛmi i. Pi a nɔ Bɛtilehemu i ke, ka li i kànhe shiinbii puni kàkyanhala, ka cyeebii si jwo: «Ei! Nahami u ɲyɛ amɛ la?»
20Ka Nahami si jwo: «Yii àha núru na yyere Nahami mɛ (Nahami ɲwɔhe ɲyɛ ɲùntangafoo), yii a na yire Mara (Mara ɲwɔhe sí ɲyɛ ɲùmpɛngɛfoo), ɲaha na yɛ Kafooŋi Siŋi Punifoo la mii lùbyage pyi wɛɛge lwɔhɔ mii shìŋi funŋke e.
21Mii niŋkariŋi cyeyi mpyi a ɲî, Kile s'a mii pyi mii a núru ná cyeŋgaayi i. Yii àha zìi núru na yyere Nahami mɛ. Kafooŋi Siŋi Punifoo u ɲyɛ kani ɲyafoo ná li cèvoo ke, uru u a pɔ̀nŋi nɔ mii na.»
22Lire pyiŋkanni na, Nahami a núr'a pa, mà yîri Mwabi kìni i, ná u napworoŋi Uruti i, u ɲyɛ Mwabi kìni shin ke. Pi tèepani Bɛtilehemu i, lir'a bɛ̂ ná sùmakwɔɔngil'e.