Text copied!
CopyCompare
Paipel - Tuteronomi

Tuteronomi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Iwe, oupwe tümwünüöchü le apwönüetä ekewe allük meinisin üa allük ngenikemi ikenai, pwe oupwe manau o chomongola, oupwe pwal tolong o fanüeni ewe fanü ewe Samol mi Lapalap a fen pwon fän akapel pwe epwe ngeni ämi kewe lewo.
2Oupwe chechemeni usun än ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot emwenikemiila lon ewe fanüapö lon ekewe faik ier ra la. A awarato weires womi pwe epwe atekisonakemi o sotunikemi, pwe epwe silei met mi nom lon lelukemi, ika oupwe aleasochisi an kewe allük ika ousap.
3Iwe, a atekisonakemi o esen ngenikemi pwe oupwe echik. Mürin a amongö ngenikemi mana, och mongö ousap küküna, pwal semelapemi kewe resap küküna me mwan. Ei a föri, pwe epwe aiti ngenikemi pwe aramas resap manau ren mongö chök, pwe ra manau ren ekewe kapas meinisin mi towu seni awen ewe Samol mi Lapalap.
4Iwe, üfemi oua üföüf resap kamwala, nge pechemi resap pwo lon ekewe faik ier ra la.
5Iei mine oupwe mefi lon lelukemi pwe ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot a emiritikemi, usun eman mwän a emiriti nöün.
6Iwe, oupwe föri usun mine ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot a allük ngenikemi, oupwe awena manauemi ngeni an kewe allük o meniniti.
7Pun ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot epwe emwenikemilong lon eu fanü mi mürina, eu fanüen öüwö me puäch me miich mi michitä me lon ekewe lemol pwal won ekewe chuk.
8Ewe fanü eu fanüen wiich me parli, irän wain me fiik me apel, eu fanüen irä olif me chönün chunen.
9Iwe, lon ewe fanü esap ätittin enemi mongö, ousap pwal osun och mettoch. Oua tongeni angei mächä seni föün ei fanü, oua pwal tongeni tuuw kapa seni fän ekewe chuk.
10Iwe, oupwe mongö o mötüla, oupwe pwal mwareiti ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot fän iten ewe fanü mi mürina a ngenikemi.”
11“Iwe, oupwe afälikemi pwe ousap manlükala ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot ren ämi aleasolap ngeni an kewe allük me pwüüng üa ngenikemi ikenai.
12Iwe, lupwen oua mongö o mötüla, lupwen oua pwal aüetä imw mi mürina o imweimw lor,
13lupwen nöümi pwiin kow me sip ra chomongola, pwal nöümi kolt me silifer me meinisin mine a wor remi a chomongola,
14ousap lamalamtekia lon lelukemi o manlükala ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot mi emwenikemiiwu seni ewe fanü Isip, ewe leni ia ra nöünikemi amanau ie.
15Pun i a emwenikemiilong lon ewe fanüapö mi watte o eniwokus, ia a wor ie serepenit mi poison me chöükö. Lon ewe fanü mi pwasapwas pwülün, pun esap wor kolukun, a aünükemi koluk seni lon ewe achau mi fokun pöchökül.
16Iwe, a pwal amongökemi mana lon ewe fanüapö, eu mongö ämi kewe lewo resap küküna me mwan. A awarato weires womi pwe epwe atekisonakemi o sotunikemi, pun epwe afeiöchükemi lesopolan.
17Iei mine oupwe afälikemi pwe ousap ekieki lon lelukemi: Äm pöchökül me äm tufich ra atoto äm pisekisek.
18Nge oupwe chechemeni ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot, pun i a ngenikemi pöchökül pwe oupwe pisekisek. Iwe, a apwönüetä an pwon a eäni fän akapel ngeni ämi kewe lewo, usun a fis ikenai.

19Nge are oua manlükala ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot o kul ngeni pwal ekoch kot pwe oupwe angang o fel ngeniir, üa fokun fönökemi ikenai pwe oupwe wesewesen rosola.
20Are ousap mochen aleasochisi alon ewe Samol mi Lapalap ämi we Kot, oupwe wesewesen rosola usun chök chon ekewe mwü ewe Samol mi Lapalap epwe arosala me mwemi.”