Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abona nadinadina e heala eiava usina e heutu tauna na Iehova ena hebou lalonai basine raka vareai.
2Ariara natuna na Iehova ena hebou lalonai basine raka vareai; ia garana danu Iehova ena hebou lalonai basie raka vareai, ela bona uru ihagwautana.
3Amono tauna ta eiava Moab tauna ta Iehova ena hebou ai basine raka vareai, ela bona uru ihagwautana, eIa bona hanaihanai;
4badina be Aigupto amo oma negana ai idia na raka hanaimui ai aniani bona ranu asie henimui. Badina danu idia ese Balaam Beoro na Petoro, Mesopotamia tanona hanuana, amo e boiria, bona davana e henia, baine uduguiraimui totona.
5A Iehova, emui Dirava, ese Balaam na se hakala henia; iuduguiraimui herevana na ihanamolaimui herevana ai e halaoa, badina be Iehova, emui Dirava, ese e ura henimui.
6Ihamainodia bona ihanamodia na basio tahu, emui mauri dinadia iboudiai.
7Edom tauna ta basio inai henia, badina be ia na tadikakamu. Aigupto tauna ta danu basio inai henia, badina be ena tano ai o noho hedoava.
8Uru ihatoina ai bena idia garadia ese Iehova ena hebou lalonai bae raka vareai.
9Tuari baola bena ba taruha negadia ai, nahuamui ba toho, ḡau dikadia garidia.
10Tau ta hanuaboi ai baine miro, ia na taruha baine rakatania, murimuri ai baine noho;
11adorahi ai baine digu, bena dina baine diho murinai ia na taruha lalonai ma baine raka vareai.
12Taruha murimurinai ba hamurimuri.
13Isiva ta emu tuari ḡaudia ida bavabi kau, bena o uramu ba helai diho negana ai guri ba ḡeia, bena ba kukuri murinai tano amo ba tahunia.
14Badina be Iehova, emui Dirava, na emui taruha bogaraginai e loamu, baine hamaurimui bona inaimui na vairamui ai baine hadareredia totona. Taunabunai, emui taruha baine helaḡa, ia ese ḡau mirona ta bogaragimui ai baine itaia bena emui amo baine raka oho na garina.
15Hesiai tauna ta ese biaguna bema heautania, oi dekemu ai bema heau kau, biaguna basio henia lou.
16Ia na dekemu ai baine noho, emu ruma taudia bogaragidiai; baine abia hidi bona baine ura henia gabuna ai emu maḡu lalonai, unuseni ai baine noho; basio daḡedaḡe henia.
17Israel hahinena ta ariara hahinena ai basinela, dirava ta ihanamolaina; bona Israel tauna ta tau ta ida basine eno bou, dirava ta ihanamolaina.
18Ariara hahinena davana eiava sisia davana na Iehova, emu Dirava, ena ruma ai basio vareailaia, emu gwauhamata davana ai basio halaoa; badina be unu kara ruaosi na Iehova, emu Dirava, ese e dadaraimu.

19Emu ḡau ta na varavaramu basio henia torehai, mai atokauna ida bavabi lou totona; ena abi-torehai bema moni eiava aniani eiava ma ḡau ta, to atokauna na basio tahua.
20Idau bese tauna ena amo atokauna bavabia; a varavaramu ena amo basio abia. Unu amo Iehova, emu Dirava, ena hahenamo na imamu ḡaukaradia latadiai baine mia, bavabia emui tano ai ba halaoa tanona ai.
21Iehova, emu Dirava, ba gwau henia hamata negana ai, emu gwauhamata ihamomokanina ai basio halahe. Badina be Iehova, emu Dirava, ese emu gwauhamata anina na emu ai baine tahua; bema lasi, ia ese baine gwauraimu kara dika tauna.
22A basioma gwau hamata, oi na asi emu kara dika.
23Udumu bibinadia amo bae lasi herevadia ba badinadia bona karadia ba kara; lalomu ena ura dainai udumu vada e hereva, Iehova, emu Dirava, vairanai, taunabunai karana ba karaia.
24Dekemu tauna ena vine imeana ai ba raka vareai negana ai, vine anidia bavani, emu hitolo heḡereḡerena, a haida basio uda emu moda ai.
25Dekemu tauna ena uit umana ai ba raka vareai negana ai, uit anidia na imamu ai ba buruki, a emu ilapa amo basio utu.