Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri II

Bɑndun Gɑri II 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Sɑlomɔɔ u sɑ̃ɑ yee ten sɔmburu kuɑ u kpɑ, yerɑ u sii geesu kɑ wurɑ kɑ gɑ̃ɑ ni win tundo u rɑɑ yi sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃ kpuro gurɑmɑ u doke Yinni Gusunɔn ɑrumɑnin beru yerɔ.
2Yen biru, Sɑlomɔɔ u Isirelibɑn guro gurobu kɑ ben yɛnu yɛ̃robu kɑ bwese kɛrɑ bɑɑyeren wirugibu sokusiɑ Yerusɑlɛmuɔ bu kɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu suɑmɑ sɑɑ Dɑfidin sinɑ kpɑɑrun di te bɑ mɑɑ mɔ̀ Siɔni, kpɑ bu tu doke sɑ̃ɑ yeru mi.
3Yerɑ Isirelibɑ kpuro bɑ mɛnnɑ Sɑlomɔɔn mi wɔ̃ɔn suru nɔɔbɑ yiruse wì sɔɔ bɑ rɑ tɔ̃ɔ bɑkɑru gɑru ko.
4Ye ben guro guro be kpuro bɑ tunumɑ, yerɑ Lefibɑ bɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkoro te suɑ,
5kɑ win kuu bekurugii te, kɑ sere sɑ̃ɑrun dendi yɑ̃ɑ ni nu wɑ̃ɑ te sɔɔ kpuro. Yɑ̃ku kowobu kɑ Lefibɑrɑ bɑ ye kpuro suɑmɑ.
6Sinɑ boko Sɑlomɔɔ kɑ Isirelibɑ kpuro be bɑ mɛnnɛ mi, bɑ nɑ bɑ yɔ̃rɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkoro ten wuswɑɑɔ. Mɑ bɑ yɑ̃ɑnu kɑ kɛtɛ dɑbinu go bɑ kɑ yɑ̃kunu kuɑ. Sɑbe ni bɑ go mi, nu ǹ gɑrirɔ.
7Mɑ yɑ̃ku kowobu bɑ kɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkoro te dɑ ten ɑyerɔ dii te tɑ dɛɛre gem gem sɔɔ. Bɑ tu yiwɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu yirun kɑsin kɔkɔrɔ.
8Kɔ̃so be, bɑ kɑsɑ dɛriewɑ bɑ woodɑn kpɑkoro te kɑ ten nɛnutii wukiri.
9Bɑ koo kpĩ bu nɛnutii yi wɑ yi tere sɑɑ dii te tɑ dɛɛre gem gem kɔnnɔn di. Domi bɑ yi kuɑwɑ yi dɛ̃u. Adɑmɑ bɑ ǹ kpɛ̃ bu yi wɑ sɑɑ tɔɔn di. Miyɑ kpɑkoro te, tɑ wɑ̃ɑ sere kɑ gisɔn gisɔ.
10Gɑ̃ɑnu sɑri kpɑkoro te sɔɔ, mɑ n kun mɔ woodɑ wɔkurun kpee bɛsi yiru ye Mɔwisi u doke mi. Yinni Gusunɔwɑ u nùn yi wɛ̃ Horɛbun guurɔ sɑnɑm mɛ u kɑ Isirelibɑ ɑrukɑwɑni bɔkuɑ ye bɑ yɑrimɑ Egibitin di.
11Yɑ̃ku kowobu bɑ tii dɛɛrɑsiɑ. Adɑmɑ bɑ ǹ kue nge mɛ woodɑ yɑ nɛɛ bu ko wuuru kɑ wuuru. Mɑ be kpuro bɑ yɑrɑ sɑ̃ɑ yee ten min di.
12Mɑ Lefibɑ kpuro be bɑ sɑ̃ɑ wom kowobu, Asɑfu kɑ Hemɑni kɑ Yedutum kɑ ben bibu kɑ begibu kpuro bɑ yɑbenu sebuɑ ni bɑ kuɑ kɑ wɛ̃ɛ dɑmgii bɑ kɑ yɔ̃ yɑ̃ku yerun sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ bɑ sɛkɛtirɛnu nɛni kɑ guunu kɑ mɔrɔkunu. Mɑ yɑ̃ku kowobu wunɑɑ teeru bɑ wɑ̃ɑ ben bɔkuɔ bɑ kɔbi soomɔ.
13Be bɑ kɔbi soomɔ kɑ be bɑ womusu mɔ̀ bɑ Yinni Gusunɔ siɑrɑmɔ bɑ mɔ̀, i Yinni Gusunɔ siɑro, domi u sɑ̃ɑwɑ tɔn geo, win durom mu ko n wɑ̃ɑwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Ye bɑ mɔ̀ mɛ, sɑɑ yerɑ guru wii wurorɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee te wukiri.
14Mɑ yɑ̃ku kowobu bɑ kpɑnɑ bu yɔ̃rɑ bu ben sɔmburu ko guru wii ten sɔ̃. Domi Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ yɑ dii te yibɑ.