Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sinɑ boko Dɑfidi u tɔn be bɑ mɛnnɛ mi kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn bii Sɑlomɔɔ wi Yinni Gusunɔ u ɡɔsɑ, u sɑ̃ɑwɑ bii piibu. U ǹ ɡinɑ tɔmbun kpɑrɑbun bwisi mɔ. Sɔmbu te u koo mɑɑ ko tɑ kpɑ̃, domi sɑ̃ɑ yee te, tɑ ǹ ko n sɑ̃ɑ tɔnuɡiru. Tɑ ko n sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔɡiru.
2Nɑ nɛn dɑm kpuro doke n kɑ Gusunɔ nɛn Yinni sɑ̃ɑ yee ten bɑnɑn sɔɔru ko. Dendi yɑ̃ɑ ni bɑ koo ko kɑ wurɑ, nɑ nin wurɑ yii. Ni bɑ koo mɑɑ ko kɑ sii ɡeesu, nɑ nin sii ɡeesu yii. Ni bɑ koo mɑɑ ko kɑ sii ɡɑndu, nɑ nin sii ɡɑndu yii. Ni bɑ koo mɑɑ kɑ sii wɔ̃kusu ko, nɑ nin sii wɔ̃kusu yii. Ni bɑ koo mɑɑ ko kɑ dɑ̃ɑ, nɑ nin dɑ̃ɑ yii. Ni bɑ koo mɑɑ ko kɑ kpee ɡobiɡii nɔni bwese bwesekɑɡinu, nɑ nin kpee ɡobiɡinu yii. Mɑ mɑɑ kpee kpiki burɑnu yii nu kpɑ̃.
3Gusunɔ nɛn Yinnin sɑ̃ɑ yee ten kĩrun sɔ̃, wurɑ ye nɑ mɔ kɑ sii ɡee si nɑ mɔ, ye kpurowɑ nɑ wɛ̃ sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃ ye nɑ rɑɑ sɔɔru kuɑ yellu bɑɑsi.
4Yerɑ wurɑ ye yɑ nɑ Ofirin di tɔnnu wunɔbu (100), kɑ sii ɡeesu tɔnnu ɡoobu kɑ weeru (240) bu kɑ sɑ̃ɑ yee ten ɡɑni pote,
5kɑ sere mɑɑ dendi yɑ̃ɑ ni bɑ koo kɑ wurɑ ko kɑ ni bɑ koo kɑ sii ɡeesu ko, dendi yɑ̃ɑ ni sɔm kowo be, bɑ koo ɡesi ko kpuro. Tɛ̃, bɛɛ sɔɔ, wɑrɑ kĩ u Yinni Gusunɔ kɛ̃ru wɛ̃ kɑ nuku tiɑ, kpɑ sɔm kowobu bu kɑ ye ɡɑ̃ɑ wurɑɡinu kɑ sii ɡeesuɡinu seku.
6Yerɑ yɛnu yɛ̃robu kɑ Isirelibɑn bwese kɛrin wiruɡibu kɑ tɑbu kowobu nɔrɔm nɔrɔm kɑ wunɔm wunɔm wiruɡibu kɑ sinɑ bokon sɔm kowobun wiruɡibu bɑ kɛ̃nu wɛ̃ kɑ nuku tiɑ.
7Ye bɑ wɛ̃ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃, yerɑ wurɑn tɔnnu wunɑɑ wɑtɑ kɑ wɔkuru kɑ wurɑn ɡobi nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000) kɑ sii ɡeesun tɔnnu ɡoobɑ wunɔbu (300) kɑ sii ɡɑndun tɔnnu nɑtɑ (600) kɑ sii wɔ̃kusun tɔnnu nɔrɔbun subɑ itɑ (3.000).
8Be bɑ kpee ɡobiɡinu mɔ, bɑ nu Yeyɛli, Gɛɛsɔnin bweseruɡii wɛ̃ u doke Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun ɑrumɑnin beru yerɔ.
9Tɔn be kpuro bɑ nuku dobu kuɑ kɛ̃ɛ ni bɑ Yinni Gusunɔ wɛ̃n sɔ̃, domi bɑ nu wɛ̃wɑ kɑ nuku tiɑ. Mɑ sinɑ boko Dɑfidin tii u nuku doo bɑkɑbu kuɑ.
10Dɑfidi u Yinni Gusunɔ siɑrɑ tɔn be bɑ mɛnnɛ mi kpuron wuswɑɑɔ. U nɛɛ, i Gusunɔ bɛsɛn sikɑdo Yɑkɔbun Yinni siɑro sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
11Yinni Gusunɔ, wunɑ ɑ kpɑ̃, ɑ dɑm mɔ, ɑ mɑɑ yiiko mɔ. A ǹ nɔru mɔ. Domi wunɑ ɑ mɔ kpuro ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ temɔ. Wunɑ ɑ bɑndu dii, wunɑ ɑ kpuro kere.
12Wunɛn min diyɑ dukiɑ kɑ bɛɛrɛ yɑ rɑ nɛ. Wunɑ ɑ bɑndu dii kpuron wɔllɔ. Wunɛn nɔmuɔrɑ dɑm kpuro mu wɑ̃ɑ. Wunɑ kɑɑ kpĩ ɑ ɡɑ̃ɑnu kpuro wɔlle suɑ kpɑ ɑ nu tɑ̃sisiɑ.
13Tɛ̃, Gusunɔ bɛsɛn Yinni, sɑ nun siɑrɑmɔ, sɑ mɑɑ wunɛn yĩsirun kpɑ̃ɑru bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ.
14Nɛ kɑ nɛn tɔmbu sɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu turɑ su kɑ nun kɛ̃nu wɛ̃. Gɑ̃ɑnu kpuro nɑɑmɔwɑ wunɛn min di. Ye sɑ mɑɑ nun wɛ̃ɛmɔ kpuro, wunɛn min diyɑ sɑ ye wɑɑmɔ.
15Sɑ bɛsɛn wɑ̃ɑru dimɔwɑ wunɛn wuswɑɑɔ nɡe sɔbu nɡe mɛ bɛsɛn sikɑdobɑ bɑ kuɑ. Bɛsɛn wɑ̃ɑrun tɔ̃ru kpuro koo doonɑwɑ nɡe sɑɑru, yĩiyɔbu sɑri.
16Gusunɔ bɛsɛn Yinni, wunɑ ɑ kpuro mɔ. Wunɛn min diyɑ ɑrumɑni yeni kpuro yɑ wee ye sɑ sɔɔru kuɑ su kɑ nun diru bɑniɑ te tɑ ko n wunɛn yĩsi dɛɛrɑru sɔɔwɑ.
17Gusunɔ nɛn Yinni, nɑ yɛ̃ mɑ wunɑ ɑ rɑ tɔnun ɡɔ̃ru wɛ̃ɛri, ɑ rɑ mɑɑ ɡem kɑ̃. Wee nɑ kɑ nun kɛ̃ɛ nini nɑɑwɑ kɑ ɡɔ̃ru dɛɛrɔ. Nɑ mɑɑ wɑ wunɛn tɔn be bɑ wɑ̃ɑ mini, bɑ nun kɛ̃nu wɛ̃ɛmɔ kɑ nuku dobu.
18Gusunɔ, bɛsɛn sikɑdobɑ Aburɑhɑmu kɑ Isɑki kɑ Yɑkɔbun Yinni, ɑ de wunɛn tɔmbun ɡɔ̃rusu kɑ ben bwisikunu nu n sɑ̃ɑ mɛni bɑɑdommɑ, kpɑ ben ɡɔ̃rusu su n tɑ̃sɑ wunɛ sɔɔ.

19Kpɑ ɑ de nɛn bii Sɑlomɔɔn ɡɔ̃ru ɡɑ n sɔ̃, u kɑ wunɛn yiirebu kɑ wunɛn sɔ̃ɔsinu kɑ wunɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑ, u kɑ ye kpuro sɔmburu ko, kpɑ u sɑ̃ɑ yee te bɑni tèn sɔ̃ nɑ sɔɔru yeni kpuro kuɑ.
20Dɑfidi u mɑɑ tɔn be bɑ mɛnnɛ mi kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i Gusunɔ bɛɛn Yinni siɑro. Mɑ be kpuro bɑ Gusunɔ ben sikɑdobɑn Yinni siɑrɑ, bɑ yiirɑ win wuswɑɑɔ kɑ mɑɑ sinɑ bokon wuswɑɑɔ.
21Yen sisiru, bɑ Yinni Gusunɔ siɑrɑbun yɑ̃kunu kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kuɑ kɑ kɛtɛ nɔrɔbu (1.000) kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu nɔrɔbu (1.000) kɑ yɑ̃ɑ kpɛmminu nɔrɔbu (1.000), yɑ̃ku nin bɑɑtere kɑ ten tɑm. Mɑ bɑ mɑɑ yɑ̃ku dɑbinu ɡɑnu kuɑ Isirelibɑ kpuron sɔ̃.
22Yen tɔ̃ɔ te, bɑ di bɑ nɔrɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ kɑ nuku doo bɑkɑbu. Mɑ bɑ mɑɑ Sɑlomɔɔ Dɑfidin biin bɑndu dɑm sire bɑ nùn ɡum tɑ̃re wirɔ nɔn yiruse Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ, u kɑ ko kpɑro. Yen biru, bɑ mɑɑ Sɑdɔku ɡum tɑ̃re wirɔ bɑ nùn kuɑ yɑ̃ku kowo.
23Sɑlomɔɔ u sinɑ Isirelibɑn sinɑ ɡɔnɑɔ ye yɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔɡiɑ. U kuɑ sunɔ win tundo Dɑfidin ɑyerɔ. U kuurɑ, mɑ Isirelibɑ kpuro bɑ nùn wiru kpĩiyɑ.
24Wiruɡibu kɑ tɑbu kowo dɑmɡibu kɑ mɑm sinɑ boko Dɑfidin bii be bɑ tie kpuro, bɑ nùn wiru kpĩiyɑwɑ.
25Yinni Gusunɔ u Sɑlomɔɔ wɔlle suɑ Isirelibɑ kpuron suunu sɔɔ. Mɑ u win bɑndu ɡirimɑ doke n kere sinɑm be bɑ nùn ɡbiiye Isireliɔ.
26Dɑfidi Isɑin bii u bɑndu di Isirelibɑ kpuro sɔɔ.
27U bɑndu diwɑ wɔ̃ɔ weeru Isirelibɑ sɔɔ. Heboroniɔ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru, Yerusɑlɛmuɔ mɑɑ wɔ̃ɔ tɛnɑ kɑ itɑ.
28Dɑfidi u dukiɑ kɑ ɡirimɑ wɑ. U tɔkɔ kuɑwɑ kɔ̃ɔ kɔ̃ɔ. Mɑ u ɡu bɔri yɛndu sɔɔ. Mɑ win bii Sɑlomɔɔ u bɑndu kɔsire kuɑ.
29Ye sinɑ boko Dɑfidi u ɡbiɑ u kuɑ, kɑ ye u kuɑ dɑ̃ku te, ye kpuron ɡɑri yi yoruɑ yɑm wɑo Sɑmuɛlin tireru sɔɔ kɑ Gusunɔn sɔmɔ Nɑtɑnin tireru sɔɔ, kɑ sere mɑɑ yɑm wɑo Gɑdin tireru sɔɔ.
30Tire ni sɔɔrɑ bɑ mɑɑ win bɑndun ɡɑri yoruɑ kɑ win wɔruɡɔru, kɑ ye n koorɑ Isirelibɑn temɔ kɑ tem tukumɔ win wɑɑti ye sɔɔ.