Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 3 MOSEBOG

3 MOSEBOG 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:
2Tal til Israelitterne og sig til dem: Jeg er HERREN eders Gud!
3Som de handler i Ægypten, hvor I opholdt eder, må I ikke handle, og som de handler i Kana'ans Land, hvor jeg fører eder hen, må I ikke handle; I må ikke vandre efter deres Anordninger.
4Efter mine Lovbud skal I handle. og mine Anordninger skal I holde, så I vandrer efter dem; jeg er HERREN eders Gud!
5I skal holde mine Anordninger og Lovbud; det Menneske, der handler efter dem, skal leve ved dem. Jeg er HERREN!
6Ingen af eder må komme sine kødelige Slægtninge nær, så han blotter deres Blusel. Jeg er HERREN!
7Din Faders og din Moders Blusel må du ikke blotte; hun er din Moder, du må ikke blotte hendes Blusel!
8Din Faders Hustrus Blusel må du ikke blotte, det er din Faders Blusel.
9Din Søsters Blusel, hvad enten hun er din Faders eller din Moders Datter, hvad enten hun er født i eller uden for Hjemmet, hendes Blusel må du ikke blotte.
10Din Sønnedatters eller Datterdatters Blusel må du ikke blotte, det er din egen Blusel.
11En Datter, din Faders Hustru har med din Fader hun er din Søster hendes Blusel må du ikke blotte.
12Din Fasters Blusel må du ikke blotte, hun er din Faders kødelige Slægtning.
13Din Mosters Blusel må du ikke blotte, hun er din Moders kødelige Slægtning.
14Din Farbroders Blusel må du ikke blotte, du må ikke komme hans Hustru nær, hun er din Faster.
15Din Sønnekones Blusel må du ikke blotte, hun er din Søns Hustru, du må ikke blotte hendes Blusel.
16Din Broders Hustrus Blusel må du ikke blotte, det er din Broders Blusel.
17En Kvindes og hendes Datters Blusel må du ikke blotte, heller ikke må du ægte hendes Sønnedatter eller Datterdatter, så at du blotter hendes Blusel; de er hendes kødelige Slægtninge; det er grov Utugt.
18Søster må du ikke tage til Søsters Medhustru, så længe Søsteren lever, så du blotter både den enes og den andens Blusel.

19Du må ikke komme en Kvinde nær under hendes månedlige Urenhed, så du blotter hendes Blusel.
20Med din Næstes Hustru må du ikke have Samleje, så du bliver uren ved hende.
21Dit Afkom må du ikke give hen til at ofres til Molok*; du må ikke vanhellige din Guds Navn. Jeg er HERREN! { *se Ordforklaringen. }
22Hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.
23Med intet som helst Dyr må du have Omgang, så du bliver uren derved; en Kvinde må ikke stille sig hen for et dyr til kønslig Omgang; det er en Skændsel.
24Gør eder ikke urene med noget sådant, thi med alt sådant har de Folkeslag, jeg driver bort foran eder, gjort sig urene.
25Derved blev Landet urent, og jeg straffede det for dets Brøde, og Landet udspyede sine Indbyggere.
26Hold derfor mine Anordninger og Lovbud og øv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gælder både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder -
27thi alle disse Vederstyggeligheder øvede Indbyggerne, som var der før eder, og Landet blev urent -
28for at ikke Landet skal udspy eder, når I gør det urent, ligesom det udspyede det Folk, som var der før eder.
29Thi enhver, som øver nogen af alle disse Vederstyggeligheder, de, der øver dem, skal udryddes af deres Folk.
30Så hold mine Forskrifter, så I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre eder urene ved dem. Jeg er HERREN eders Gud!