Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 1 Samuwela

1 Samuwela 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Saulo hiyala haisa ganahewadi yai mate Deiwidi ya fafatamali, ya lau ya lulu be ana waiyunu ya lei hafihafitidi. Yo fede Saulo ya tole hitiꞌi be tau hiyala edi tau lau kulukulu. Na Isalaela dodoga mahudoꞌidi yo hiyala tau foyafoyahidi haisa hinaga nuwadi sa amna. Tau hiyala edi fuya fuyoma fuyana Deiwidi Golaiyeti ya wunui mate Isalaela wawahindi edi taon mahudoꞌidi sa laoma be Kin Saulo sa failobahi. Wana fanuwa kwadekwadedi sa wanaidi, tambalin sa oidi yo ginauli hesa doha gita sa aiheyaidi ma sagasagadi.
7Wawahin wana sa wanawanai yo sa leꞌileꞌi. Tiyebom, Saulo waiyunu 1,000 ya wunuidi; In moho, Deiwidi mate 10,000!
8Wana ni, Saulo ya atahi lobahi mate hige i fanuha yo fede manana ya bala. Nuwana yai iyen, Wawahin, Deiwidi sa faꞌanhaga, tiyen, in 10,000 ya wunuidi na yau agu haga 1,000 moho. Nuwana Deiwidi ti fanuha, bena haba ai muli ti faꞌobiyo edi kin!
9Fuyanna yai ni ya lawen mate Saulo, Deiwidi ya nuwa elaꞌelaꞌen.