Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - Rut

Rut 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sas jekh angluno murš, savo sas barvalo, a vičinelas pes Boaz. Ov sas famelija la Noemakere romeske, le Elimelechoske.
2E Moabčanka e Rut phenďa la Noemake: “Muk man te džal pre maľa te skidel upre o jačmeňis pal varekaste, savo mange domukela.” E Noemi lake odphenďa: “Dža, čhaje miri!”
3Avke e Rut geľa pre maľa ke ola, ko kiden upre o klasi. No ačhiľa pes, hoj chudľa te kidel pre odi sera la maľakeri, so sas le Boaziskeri, savo sas e famelija le Elimelechoske.
4Akor avľa o Boaz andral o Betlehem a phenďa peskere manušenge: “O RAJ tumenca!” A on odphende: “O RAJ tut mi požehňinel!”
5O Boaz pes phučľa olestar, savo ľidžalas le robotňiken: “Kaskeri hiňi kadi terňi džuvľi?”
6Oda sluhas odphenďa: “Kadi džuvľi hiňi andral e Moabiko phuv, odi, savi avľa pale la Noemaha.
7Mangľa man, či šaj skidel upre o klasi, so ačhiľa pal o manuša, save kerenas pre maľa. Avľa sig tosara a akorestar ačhelas pro pindre a kerelas. Ča sikra peske bešľa tel e streškica.”
8Akor prevakerďa o Boaz ke Rut: “Šun man, čhaje miri! Ma dža te kidel upre o klasi pre aver maľa, aňi ma dža adarik het. Ale ľiker tut mire služobňičkendar.
9Dikh, pre savi maľa keren, a dža pal lende. Phenďom mire sluhenge, hoj tuke te na kerel ňič nalačho. Te aveha smedno, dža paš o džbani, so pherarde o sluhi, a pi ole paňestar.”
10Akor e Rut banďiľa le mujeha pre phuv anglal leste a phenďa leske: “Soske sal ke ma ajso lačho a zaačhes tut vaš ma, te me som cudzinka?”
11O Boaz odphenďa: “Phende mange sa avri, so kerďal prekal tiri sasuj: Sar tuke muľa o rom a sar omukľal le dades the la da the e phuv tire narodoskeri a geľal maškar o manuša, saven mek na prindžarehas.
12Vaš oda, so tu kerďal, mi požehňinel tut o RAJ, o Del le Izraeloskero. Mi del tut baro počiňiben o RAJ, ke savo tut avľal te garuvel.”
13“Paľikerav tuke, rajeja miro, hoj sal ke mande lačhejileskero,” odphenďa leske. “Hazdňal man upre oleha, hoj manca avke šukares vakeres, choc te na som aňi jekh tire služobňičkendar.”
14Sar pes imar džalas te chal, o Boaz lake phenďa: “Av te chal amenca. Le peske o kotor le marestar a močin les andre omačka.” Paľis peske bešľa paš leskere murša a o Boaz la diňa peko ďiv. Oj chalas, medik na čaľila – a mek lake the ačhiľa.
15Paľis ušťiľa a geľa pale te kidel upre o klasi. O Boaz le sluhenge phenďa: “Ma zaačhaven la, choc te kamela te kidel upre o klasi maškar o snopi.
16A cirden o klasi pal o snopi a čhiven len pre phuv, hoj peske oj te kidel. Ma keren pre late vika.”
17E Rut kidelas o klasi dži rači a sar len žužarelas, kidľa upre vaj deš kili jačmeňis.
18Akor geľa andro foros te sikavel la sasake, keci kidľa upre. Diňa la the le chabenestar, so lake ačhiľa.

19E sasuj latar phučľa: “Khatar kada kidľal? Pre savi maľa kerehas buči? Mi el bachtalo oda, ko sas ajso lačho ke tu!” Avke e Rut phenďa avri la sasake, ke kaste kerelas buči, a phenďa: “Oda murš, ke savo keravas adadžives buči, pes vičinel Boaz.”
20Akor e Noemi phenďa peskera borake: “O RAJ, savo na bisterel aňi pro džide, aňi pro mule, mi požehňinel le Boaz!” A mek phenďa: “Oda murš hino amenge famelija – ov hin jekh olendar, savo majinel te ačhel paš amende a te cinel avri amaro ďeďictvos.”
21Paľis e Rut lake phenďa: “O Boaz mange mek phenďa, hoj šaj man ľikerav leskere sluhendar, medik na kidena upre savoro, so hin leskero.”
22E Noemi phenďa peskera borake: “Mištes hin, čhaje miri, hoj šaj kides le služobňičkenca pre leskeri maľa, bo ode tuke ňiko na kerela ňič nalačho.”
23Avke pes e Rut ľikerelas paš o Boaziskere služobňički, medik na preačhile te kidel upre o jačmeňis a paľis the o žužoďiv. Calo kada časos bešelas ke peskeri sasuj.