Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 96

Melkahka Kan 96:7-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Tohn sampah koaros, kumwail kapinga KAUN-O; kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman.
8Kumwail kapinga lingan en mwaren KAUN-O; kumwail patohwando amwail meirong oh patohlong nan Tehnpese Sarawio.
9Kumwail poaridi mwohn Me Sarawio, ni eh pahn ketido; tohn sampah koaros en rerrer mwohn silangi!
10Kumwail lohkihong wehi koaros: “KAUN-O, iei nanmwarki men! Sampah kin tengediong nan dewe, oh sohte kak mwekid; KAUN-O pahn ketin kadeingkihda aramas koaros pwung.”
11Sampah oh lahng, kumwail en perenda! Madau kan, oh audepahr koaros, kumwail ngirisek;
12sahpw koaros, oh pil audepahr kan, kumwail en perenda! Tuhke kan en nansapw pil pahn ngisingiski ar peren

Read Melkahka Kan 96Melkahka Kan 96
Compare Melkahka Kan 96:7-12Melkahka Kan 96:7-12