Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 85

Melkahka Kan 85:4-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Maing Koht at sounkomour, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi, oh ketin katokehdi sapwellimomwi kupwur toutou ong kiht!
5Ia duwe, komw pahn ketin engieng paht kohkohlahte? Omwi engiengen sohte pahn tokedi?
6Komw ketin pwurehng kakehlaikitada, eri kiht, sapwellimomwi aramas akan, pahn kapikapinga komwi.
7Maing KAUN, komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi limpoak poatopoat, oh ketikihong kiht sapwellimomwi sawas en komour.

Read Melkahka Kan 85Melkahka Kan 85
Compare Melkahka Kan 85:4-7Melkahka Kan 85:4-7