Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 71

Melkahka Kan 71:1-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, I patohdo pahn kupwuromwi pwe komwi en ketin sinsile ie; Komw dehr ketin mweidohng I en lohdi!
2Pwehki omwi pwung, komw ketin sewese ie oh kapitiehla. komw ketin karonge ie oh doareiehla!
3Komw ketin wiahla ei paipalap kehlail ei wasahn silasil mwahu me pahn kapitiehla ahnsou koaros; pwe komwi me ei wasahn ruk oh doarepei.
4Maing ei Koht, komw ketin kapitiesang aramas suwed kan, sang ni manaman en me lemei oh suwed kan.
5Maing KAUN, Wasa Lapalap, komwihte me ei koapworopwor; komwihte me I kin likih sang ni ei tikitik.
6I likihkomwiher nan ei mour unsek; komw ketin sinsileieier sang ni ei ipwidi; I pahn kapinga komwi ahnsou koaros!
7Mouri wialahr mehn kalamangi ong me ngeder, pwehki komwi me soundoarepei kehlail.
8I kin kapikapinga komwi sang nimenseng lel nipwong oh kalohki sapwellimomwi lingan.
9Komw dehr ketin likidmelieiehla ni ei likeilapalahr, komw pil dehr ketin keseiehla ni ei luwetalahr.
10Ei imwintihti kan men kemeielahr; re ndindapene oh koasoakoasone ar pahn pelian ie.
11Re ndinda, “Koht ketin likidmelielahr aramaso; kitail pwakih oh koledi, pwe sohte me pahn kapitala.”
12Maing Koht, komw dehr kin ketin dohweisang ie; Maing ei Koht, komw ketin sewese ie ahnsou wet!

Read Melkahka Kan 71Melkahka Kan 71
Compare Melkahka Kan 71:1-12Melkahka Kan 71:1-12