Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 49

Melkahka Kan 49:1-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kumwail wehi koaros, kumwail rong met! kumwail rong, tohn wasa koaros,
2me lapalap oh me tikitik kan, me kepwehpwe oh me semwehmwe kan.
3Ei lamalam pahn sansal; I pahn koasoiahda koasoi en loalokong kei.
4I pahn kanahieng tehk lepin kahs kei oh kawehwehda nindokon ei kesekesengki nei arp.
5I sohte pahn masepwehk ni ahnsou keper ni ahnsou me ei imwintihti kan pahn kapiliepene,
6oh aramas suwed me kin likih ar kepwe kan oh aksuweiki uwen tohtohn ar dipwisou kan.
7Sohte me kak kapitala pein ih; sohte me kak patohwanohng Koht pweinen eh mour,
8pwe pweinen mour me nohn laud kowahlap. Me emen kak kihda sohte pahn itarohng
9kadohwaneweisang ih nan sousou, pwe en kak momour poatopoat.
10Aramas emen sohte lipilipil kak kilang duwen me loalokong kan ar pil kin iang mehla, pil duwehte me pweipwei oh loalopwon akan. Oh kadaudokarail kan kin sohsohki ar dipwisou kan.

Read Melkahka Kan 49Melkahka Kan 49
Compare Melkahka Kan 49:1-10Melkahka Kan 49:1-10