Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 37

Melkahka Kan 37:13-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Ahpw KAUN-O kin ketin kiparamatki aramas suwed kan, pwe e mwahngih me re kereniongehr kamwomwla.
14Aramas suwed kan kin ngapkipeseng nair kedlahs oh kosepene nair ketieu, pwe re en kemehla me semwehmwe oh paisuwed kan, oh en kemehla irail kan me kin wia me mwahu;
15ahpw re pahn mehkihla pein nair kedlahs akan, oh nair kesik ketieu kan pahn timpeseng.
16Mehnda ma en aramas mwahu men eh dipwisou me tikitik, ahpw e kesempwalasang en aramas suwed koaros ar kepwehpwe,
17pwehki KAUN-O pahn ketikihsang kehlail en aramas suwed kan, e ahpw pahn ketin sinsile me mwahu kan.

Read Melkahka Kan 37Melkahka Kan 37
Compare Melkahka Kan 37:13-17Melkahka Kan 37:13-17