Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 20

Melkahka Kan 20:3-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3En ketikihda omwi meirong kan koaros, oh kupwurperenki omwi meirong en mahn akan koaros.
4En ketikihong komwi dahme komw kin inengieng oh kupwure pwe omwi koasoandi kan koaros en pweida.
5Eri iei duwen atail pahn ngisingiski atail perenkihda omwi powehdi oh pil kapikapingahki atail Koht. KAUN-O en ketin kupwurehla omwi pekipek kan koaros.
6Met I patohwan eseier me KAUN-O ketikihongehr manaman en powehdi ong sapwellime nanmwarki me e ketin piladahro; e ketin sapeng ih sang nan sapwellime mwoahl sarawien nanleng oh sang ni sapwellime manaman e kin ketikihong pwe en powehdi nan mahwen tohto.
7Ekei kin likihala wararail werennansapw en mahwen kan, ekei dakeparail oahs akan, ahpw kitail kin likih manaman en KAUN-O atail Koht.
8Soangen aramas pwukat pahn dipekelekel oh pwupwudi, ahpw kitail pahn uhda oh uh tengeteng.
9Maing KAUN, komw ketikihong at nanmwarki en powehdi; komw ketin sapeng kiht ni at kin patohwan likweriong komwi.

Read Melkahka Kan 20Melkahka Kan 20
Compare Melkahka Kan 20:3-9Melkahka Kan 20:3-9