Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 18

Melkahka Kan 18:1-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, ia uwen ei poakohng komwi! Komwi me soundoarepei.
2KAUN-O me silepei; ih me kelepei kehlail. Ei Koht me silepei, I kin nekinek mwahu pahn kupwure. E kin ketin pereiehla duwehte mehnsansar ehu; e kin ketin doareiehla oh kin ketin nekinekid ie.
3I kin likweriong KAUN-O, e ahpw kin ketin doareiesang ei imwintihti kan. Kapinga KAUN-O!
4Keper en mehla kapiliepenehr; iloak en meninkauwo koaduhpwalihiedier.
5Keper en mehla lelieier, oh sousou lidipiedier.
6Nan ei apwal I ahpw likweriong KAUN-O; I likwerih ei Koht pwe en ketin sewese ie. E ahpw ketin karonge ngilei nan tehnpese; e karongeier ei likwer en pek sawas.

Read Melkahka Kan 18Melkahka Kan 18
Compare Melkahka Kan 18:1-6Melkahka Kan 18:1-6