Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 13

Melkahka Kan 13:3-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Maing KAUN, ei Koht, komw ketin mahsendohng ie oh sapeng ie. Komw ketin kakehleiehda sapahl; komw dehr ketin mweidohng I en mehla.
4Komw dehr mweidohng ei imwintihti kan en nda, “Kitail kalowedier!” Komw dehr mweidohng re en kepitiki ei pwupwudi.
5I kin koapworopworki sapwellimomwi limpoak poatopoat; I kin peren, pwehki komwi pahn ketin doareiehla.
6Maing KAUN, I pahn kouliong komwi, pwehki sapwellimomwi kalahngan ong ie.

Read Melkahka Kan 13Melkahka Kan 13
Compare Melkahka Kan 13:3-6Melkahka Kan 13:3-6