Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 122

Melkahka Kan 122:1-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I nsenamwahukihla ni ar patohwanohng ie, “Kitail patohla nan tehnpas en KAUN-O.”
2Eri iet, se miher met, uh nan wenihmw kan en kelen Serusalem!
3Serusalem, iei kahnimw me onohndasapahlehr kahnimw lingan oh soanamwahu.
4Iei wasaht me kadaudok kan kin patopene ie, kadaudok en Israel kan, pwe re en kin kapingkalahngan ong KAUN-O nin duwen sapwellime kosonned.
5Iei wasaht me nanmwarkien Isreal kan kin wia kopwung ong sapwellimarail aramas akan.
6Kumwail peki mwehi kapohl ong Serusalem: “Paiamwahu en kowohng irail kan me kin poakohng komwi.
7Mwehi kapohl en kin pweida nan omwi kehl kan, oh meleilei nan tehnpasomwi kan.”

Read Melkahka Kan 122Melkahka Kan 122
Compare Melkahka Kan 122:1-7Melkahka Kan 122:1-7