Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Kiŋ 2

Kiŋ 2 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Jehoiakinnê jala kêtu 18 ma eŋ kêtu kiŋ ma gêjam gôliŋ gamêŋ ajoŋ têlêacgeŋ gêŋgôŋ Jerusalem. Ênê tênanê ŋaê Nehusta, eŋ Elnatan aŋga Jerusalem latuo.
9Jehoiakin kêdaguc tamanê lêŋ ma gêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ.
10Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kiŋ Babilonŋa Nebukadnesar nê siŋwaga sêpi Jerusalem jasêgi malac tau auc.
11Gêdêŋ taŋ siŋwaga sêgi Jerusalem auc naŋ kiŋ Babilonŋa Nebukadnesar mêŋgêô lasê Jerusalem amboac tonaŋgeŋ,
12ma kiŋ Judaŋa Jehoiakin agêc têna to nê sakiŋwaga ma laumata to gejobwaga andu kapôêŋŋa sêkêŋ tauŋ dêdêŋ kiŋ Babilonŋa. Nebukadnesar gêjam gôliŋ gamêŋ jala 8 gêmoa, tec kêkôc Jehoiakin kêtu ŋac kapoacwalôŋa.
13Ma eŋ kejoŋ awamata samob, taŋ gêc lôm dabuŋ to kiŋnê andu naŋ, ma sêga laclu gold, taŋ kiŋ Israelŋa Salomo kêmasaŋ aŋga Apômtaunê lôm dabuŋ naŋ, popoc-popoc kêtôm Apômtau kêsôm lasê gamuŋ su.
14Ma Nebukadnesar gêwê lau Jerusalemŋa samob to kasêga ma siŋsêlêc amboac lau 10,000 têtu lau kapoacwalô, ma lau lemeŋ mêtêŋa to lau sêpac kiwaga sêwiŋ. Lau ŋalêlôm sawa tauŋgeŋ tec sêmoa nêŋ gamêŋ.
15Nebukadnesar kêkôc Jehoiakin gêja malac Babilon gêwiŋ ênê têna to nê lauo ma nê gejobwaga to gamêŋ ŋalaumata têtu lau kapoacwalôŋa.
16Nebukadnesar kêkôc lau towae 7,000 ma lau lemeŋ mêtêŋa to lau sêpac kiŋa 1,000 sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babilon. Êsêac samob tonaŋ lau ŋajaŋa, taŋ têtôm gebe sênac siŋ naŋ.
17Go kiŋ Nebukadnesar kêkêŋ Jehoiakin tama sauŋ Matania kêtu kiŋ Judaŋa ma gêjam ênê ŋaê ôkwi kêsam eŋ gebe Sedekia.
18Sedekia nê jala kêtu 21 gêdêŋ eŋ kêtu kiŋ Judaŋa ma gêjam gôliŋ gamêŋ jala 11 aŋga Jerusalem. Ênê têna nê ŋaê Hamutal, eŋ Jeremia aŋga malac Libna latuo.
19Eŋ kêdaguc Jehoiakin nê lêŋ ma gêgôm gêŋ, taŋ Apômtau gêlic sec naŋ.
20Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa gêdêŋ lau Jerusalem to Judaŋa, tec kêtiŋ êsêac su aŋga laŋônêmŋa. Sedekia gêli tau sa gêdêŋ biŋ Babilon Nebukadnesar.