Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 2 Kini

2 Kini 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yahoiagimi ibu Yuda dindiha kini heangi Babilononaga Kini Nebugadenesa ibugua ibunaga ami hearu haru halu ibuwa Yuda dindiha wai bini. Ani buwa ibugua Yudali hearu bope halu Kini Yahoiagimi ibu andaneha helo helene. Ani howa mali tebira peagola Kini Yahoiagimi ibu pubagi halu Nebugadenesa andaneha holene manga howa ibu hatara hene.
2Ani biyadangi howa Anduane Homogohanda Kini Yahoiagimi baba wai bilonaga ami agali Babilono howabi Siria howabi Moaba howabi Amono howabi ibilaga bini. Tigua ibalu wai buwa Yuda wali agali balu dindi anda bo labu hai hene. Anidagua biyadagoni abale Anduane Homogo ibunaga bi mana latagi haga biabe biahaga agali maru heneruha howa bi latagi halu mbiwia henego heneneore lola hene.
3Anduane Homogohanda anidagua binidagoni irane ibugua Yuda wali agaliru handabe manga howa ibunime waitigi agalidaru mo mini wia hayagola tigua wai bialu dindi bo labu halu wali agali dindi mendeha hama pelo bo batagi hene. Anduane Homogo ibugua Kini Manasehanda mana ko timbuni bialu heneru mitangi bu haabo hene.
4Mendebi nde Manase ibugua dege wali agali tiha ko mbira nawini mana tigabi bialu Yarusalemeha hearu bame homelo bo wahaga biyagola Anduane Homogohanda Manasenaga ko urunibi mitangi bu haabo howa waitigi ani ibilene.
5Biabe maru Kini Yahoiagimihanda bialu henedaru mbuga mbira Yuda Kini Henerunaga Bite laga ngagoha gilibu winigo nga.
6Kini Yahoiagimi homayagola ibu igini mbira Yahoiagini henego ibugua ibu abanaga henge mialu kini ha aribia hene.
7Horo odaruningi howa Babilononaga kini heagome dindi dewaore abale Iyibinaga kini heagome handa gimbubu heneru bibahendeore Iyibi baba dindi tubaria wiagoria howa pialu uyura Yuberedisi Iba angeni tubaria wuwa ibugua karulowa handameho hene. Ani handameho heagola Iyibinaga kini henedago ibugua dindi mendeha wai bule tagira piaga winidagua pobe nahe wiyagola ibu nape waho hene.
8Yahoiagini ibu mali pira mbirani halira (18) hayagola Yarusalemeni kini pigane howa ege tebira hanguni ibu Yarusalemeha haru hene. Ibu ai̱ya Yarusalemeali Elinadana mbira henego wane mini Nehusa berene.
9Yahoiagini ibugua ibu abahanda biagane mana wiadagua Anduane Homogonaga deni howa mana ko wiaru mo tene howa bialu haga hene.
10Yahoiagini ibu kini heangi Babilononaga Kini Nebugadenesanaga ami haru haga agali haguane hearume Babilononaga ami agali hearu haru halu ibuwa tigua Yarusaleme bibahendeore ho hagira bia anda howa tano karulole wai bule hene.
11Babilononaga ami biarume Yarusaleme ho hagirabu heagola Kini Nebugadenesa ibuni ibalu ti haru mandagi hene.
12Nebugadenesa ani íbu heago handalu Kini Yahoiaginibi ibu ai̱yabi ibunaga ami haru haga agali haguane hearubi agali kini andaga mamage haga hearubi bibahende tano yu wahalu Babilononaga Kini Nebugadenesa hearia puwa ti wai bibe manga ho kama lole pene. Ani layagola Nebugadenesa ibugua Kini Yahoiagini minu garabaya bini. Nebugadenesa ibu Babilono dindiha kini howa mali halini heangi wai ogoni bini.
13Ani bialu ibugua Anduane Homogonaga anda anda puwa mbirale maru bamba Kini Solomonohanda ngolome wabu wini wiaru mo yai hene. Anduane Homogonaga andaha ngolo wiarubi kini andagaha ngolo wiarubi bibahendeore Babilono mo yu piai hene. Ani binidagonidagua bulebira lalu Anduane Homogohanda lowinigo lola hene.
14Ani bialu Kini Nebugadenesa ibugua Yarusaleme wali agali bu hearubi ami haru haga hearubi ami agali hongohe daosini pira (10,000) bu hearubi bibahende haru tagira pene. Agali manda timbunibi hearubi agali maru biabe tara tara mugubeyi hearubi aeaneme biabe biaga mugubeyi hearubi haru pu dege bini. Uruni bibahende garabaya haru halu Babilono piai hene. Wali agali maru burupale hayaru dege Yuda dindiha helo yu wahene.
15Kini Nebugadenesa ibugua Yahoiaginibi ibu ai̱yabi ibu one biru wiarubi ibunaga agali haguane hearubi bibahendeore Babilono dindiha garabayabu yalu piai hene.
16Nebugadenesa ibugua ami agali hongohe hearu daosini karia (7,000) haru pene. Agali maru manda timbunibi hearubi agali maru biabe tara tara mugubeyi hearubi mbirale aeaneme biabe biaga mugubeyi hearubi bibahende lamaga halu daosini mbira (1,000) Babilono haru halu pene. Agali uruni hongohe ami holene karulaperu dege pene.
17Nebugadenesahanda Yahoiagini aba hamene heyogone Madania henego ogoni ibu nde Yarusalemeni kini helo dabo helowa ibunaga mini Madania wiyago wahalu mini mende Sedegaia wia aribia hene.
18Sedegaia ibu mali pira kirani mbira (21) hayagola ibugua Yudanaga kini pigane howa mali bearia (11) hanguni Yarusalemeha haru hene. Ibu ai̱ya Libina tanoali Yaremaia mbira henego wane mini Hamudala berene.

19Ani howa Kini Sedegaia ibugua mana ko ngubi abale Kini Yahoiagimihanda bialu henedagua dege Anduane Homogonaga deni mana ko wiaru bialu haga hene.
20Wali agali Yarusalemeni haga hearumebi Yuda dindiha haga hearumebi mana ko wiaru hangu mo tene halu biaabo hayagome Anduane Homogo mo tandaga timbuni halu hene. Ani biyagola Anduane Homogo ibugua ti handabe manga howa tininaga dindiore yu wahalu dindi tara kaundiaha hama pelo bo talia tagi hene.