Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - EZEKIEL

EZEKIEL 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Når I udskifter landet ved lodkastning, skal i yde Herren en Offerydelse, en hellig Del af Landet, 25.000 Alen lang og 20.000 Alen bred; hellig skal den være i hele sin Udstrækning.* { *for Meningens skyld er V. 2 sat efter V. 4. }
23 Af denne Strækning skal du afmåle et Stykke på 25.000 Alens Længde og 10.000 Alens Bredde; der skal Helligdommen, den højhellige, ligge.
34 Det er en hellig Gave af Landet og skal tilfalde Præsterne, som gør Tjeneste i Helligdommen, dem, som træder frem for at gøre Tjeneste for HERREN; og det skal give dem Plads til Boliger og Græsgang.
42 Deraf skal til Helligdommen fratages et firkantet Stykke på 500 Alen til alle Sider, omgivet af en åben Plads på 50 Alen.
5Et Stykke på 25.000 Alens Længde og 10.000 Alens Bredde skal som Grundejendom tilfalde Levitterne, som gør Tjeneste i Templet, til Byer at bo i.
6Byens Grundejendom skal I give en Bredde af 5.000 Alen og en Længde af 25.000 Alen, samme Længde som den hellige Offerydelse; den skal tilhøre hele Israels Hus.
7Og Fyrsten skal på begge Sider af den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom have et Område langs den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom både på Vestsiden og Østsiden af samme Længde som en af Stammelodderne fra Landets Vestgrænse til Østgrænsen;
8det skal tilhøre ham som Grundejendom i Israel, for at mine Fyrster ikke fremtidig skal undertrykke mit Folk; men det øvrige Land skal gives Israels Hus, Stamme for Stamme.
9Så siger den Herre HERREN: Lad det nu være nok, I Israels Fyrster! Afskaf Vold og Undertrykkelse, gør Ret og Skel og hør op med eders Overgreb mod mit Folk, lyder det fra den Herre HERREN.
10Vægt, som vejer rigtigt, Efa og Bat, som holder Mål, skal I have.
11Efa og Bat skal have ens Mål, så at en Bat holder en Tiendedel Homer, og en Efa ligeledes en Tiendedel Homer; efter en Homer skal Målet fastslås.
12En Sekel skal holde tyve Gera; fem Sekel skal være fem, ti Sekel ti, og til halvtredsindstyve Sekel skal l regne en Mine.
13Dette er den offerydelse, I skal yde: En sjettedel Efa af hver Homer Hvede og en sjettedel Efa af hver Homer Byg.
14Den fastsatte Ydelse af Olien: En Tiendedel Bat af hver Kor, ti Bat udgør jo en Kor;
15et Lam fra Småkvæget af hver 200 som Offerydelse fra alle Israels Slægter til Afgrødeofre, Brændofre og Takofre for at skaffe eder Soning, lyder det fra den Herre HERREN.
16Alt Folket i Landet skal give Fyrsten i Israel denne Offerydelse.
17Men Fyrsten skal det påhvile at udrede Brændofrene, Afgrødeofrene og Drikofrene på Højtiderne, Nymånefesterne og Sabbaterne, alle Israels Huses Fester; han skal sørge for Syndofrene, Afgrødeofrene, Brændofrene og Takofrene for at skaffe Israels Hus Soning.
18Så siger den Herre HERREN: På den første Dag i den første Måned skal I tage en lydefri ung Tyr og rense Helligdommen for Synd.

19Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod og stryge det på Templets Dørstolper, Alterfremspringets fire Hjørner og Dørstolperne til den indre Forgårds Port.
20Det samme skal han gøre på den første Dag i den syvende Måned for deres Skyld, som har fejlet af Vanvare eller Uvidenhed, og således skaffe Templet Soning.
21På den fjortende Dag i den første Måned skal I fejre Påskefesten: syv Dage skal I spise usyret Brød;
22og Fyrsten skal på den Dag for sig selv og for alt Folket i Landet ofre en Tyr som Syndoffer;
23på de syv Festdage skal han som Brændoffer for HERREN ofre syv Tyre og syv Vædre, lydefri Dyr, på hver af de syv Dage, og ligeledes daglig som Syndoffer en Gedebuk;
24og som Afgrødeoffer skal han ofre en Efa med Tyren og ligeledes én med Vædderen, desuden en Hin Olie med Efaen.
25På den femtende Dag i den syvende Måned skal han på Festen* ofre lige så meget som Syndoffer, Brændoffer, Afgrødeoffer og lige så megen Olie; det skal han gøre syv Dage. { *dvs. Løvhyttefesten. 3 Mos. 23, 34. }