Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Cantar de los Cantares

Cantar de los Cantares 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Omegan-bamaladba-bur-be-yeerdakleged, ¿bia be-sui-nue-sabesailad nade? ¿Bitisik nade? Anmar beba bulakwaa aminaoe.
2An-sui e-dutugaluse aidenaded, ina-wawadikid-bukwadse naded, dutumar-imbaba-garmakdii imaknaded, dutumar-gwanega naded.
3Ani an, an-sui-nue-sabesailadgadid, an-sui-nue-sabesailad, angadmogad. Dutumar-imbaba na e-ibmar-durgan akwediid.
4Be, an-ome-nue-sabesailad. Ar igi Tirsa-neggwebur yeer daklege, igi Jerusalén-neggwebur yeer daklege, igi niisgwamar-niba-nanaid geger daklege, deyob be yeer dakleged.
5Mer bar be an-daknai gue, ar be an-daksadbali, an bebina-sognonikid. Be-saila-batenaidi, sibadmar-Galaad-yargi danagwen ichomakar-aidedanidamaladyob, be-saila-batenaidi, yeer dakleged.
6Be-nugarmar, sibad-wawaadmar, e-absar-siklesad-sorba, oglesadgi dagudik-nakwedanidamaladyob dakleged. Degine, be-nugarmar, bela emaladbi daklebalid, bela amba sogedba bubukwad. Degidbali, yeer dakleged.
7Be-wagar, be-muswe-batenaid-imbagi mammi-gisigwadyobi yeerdakleged
8Ar rey-omegan e-dulapaa (60) gued, rey-omegan-dikarbarmalad e-dulabake (80) gubalid, degi, yagana-bukidar gubalid,
9degi-inigwele, unnila wargwenna nuu-yeerdaklegedyobid angad gudiid. E-nan, a-omegwa na nue sabedid, ega wargwenna guedid, na we-napnegse odesadid, a-bina bur gadi-sogedid. Yagana, a-ome-dakarmale, egi ise-nued binsadamalad. Rey-omegan, degi, e-omegan-dikarbarmalad, bunagwa-e-nug odummodamalad.
10¿Ar we doawa, yeerdakleged? Ar bolegoedba neg-ainakwiardaeyobi, mutikidba nii-daarmakenaidaeyobi, dad-ibeler daarmakenaidaeyobi, niba niisgwamar gananaidaeyobi, ber yeer dakleged.
11Sapimar-Nogalʼye-nugad-bukwadse an aidesad, yar-imbagi dutumar-binigan-dakega an aidesad, abakale, uva-e-muumar ainisale, abakale, manzana-e-durbamar ainisale.
12Degine, naded an itossulid, an yeer-itogedbali, an-dummad-naba urgi-gwichi an itoalid.
13Ome-Sulamʼgined, be dage, be dage. Gannar be anmarse dage, anmar nue be-dakbied. Ome-nue-sabgulediid namaked ¿Ar Ibiga be an-dakbimala? ¿Ibiga bemar emar-abargi-dodonai be an-dakbimala?