Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - SOLOMON ENA ANE

SOLOMON ENA ANE 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hane namo e, emu lalokau tauna na ede ela? Emu lalokau tauna na ede kaha ai vada e raka siri? Edeseni ai baita tahua? *****
2Egu lalokau na ena uma vada ela, ena muramura avadia umana. Uma ai ena mamoe baine ubudia, bona sosana heraheradia baine haboudia.
3Ia na egu lalokau, lau be ena lalokau; ia ese ena mamoe e ubudiamu, sosana bogaragidiai. *****
4Egu lalokau e, oi na mai hairaimu, Tirisa na heto; hairaimu na herea, Ierusalem na heto; itamu na mai garina, tuari oreana mai pepena na heto.
5Asio raraigu, badina be matamu ese e hamanoka-manokagumu. Huimu na nani serina Gilead ororona amo e hekei dihomu na heto.
6Isemu na mamoe serina digu gabuna amo e daemu na heto; iboudiai na mai natudia vara-hekapa, ta se raka edeamu.
7Vahamu ruaosi na rimono huahuana e ivaia parara na heto, Vairamu iḡovalaina dabuana murinai.
8Lohia hahinedia na tauratoi-ahui, hesiai hahinedia na taurahani-ahui, ulato na asi iduahidia.
9Egu pune na ḡoeva-dae, ia mo sibosibona; ia na sinana ena lalokau, e havaraia hahinena natuna herea-daena. Ulato ese e itaia, bena e hanamoa; lohia hahinedia bona hesiai hahinedia ese e itaia, bena e imodaia.
10Ina be daika, ita-itana na daba e reremu na heto? Mai hairaina hua na heto? Mai diaridiarina dina na heto? Itana na mai garina, tuari oreana mai pepena na heto, ani? *****
11Okari imeana na lao henia, koura heraheradia baina itadia; baina itaia, vine vada e tubu eiava; baina diba, rimono vada e kobo eiava.
12Asi vanahana na mata hanai: lau na kariota ai, egu lohia tauna badibadinai nato. *****
13Sulama kekenina e, a lou mai, a lou mai; baina raraimu tao, a lou mai, a lou mai. ***** Badina be dahaka Sulama kekenina ba raraia, Mahanaim mavaruna boma raraia na heto? *****