Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SOLOMONA ENA ANE

SOLOMONA ENA ANE 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hahine namona e, oiemu lalokau tauna be edeseni ia lao? Ia be edena kahana dekenai ia lao, vadaeni ai ese oi danu do ita tahua?
2Egu lalokau be iena uma dekenai ia lao, iena muramura avadia uma gabuna. Uma dekenai iena mamoe ia ubua noho, bona sosana palauapalaua ia haboua noho danu.
3Egu tau be egu lalokau, bona lau be iena lalokau. Ia ese iena mamoe ia ubua noho, sosana palauapalaua edia huanai.
4Egu lalokau e, oi be hairai herea, Ierusalema bamona. Oiemu hairaina be bada, Tirisa hanua bamona, oiemu toana be mai garina, tuari orea mai edia pepe edia toana bamona.
5Oiemu matana dekenai lau do oi itaia noho lasi, badina oiemu matana ese, lau idia hamanokaia noho. Oiemu huina be nanigosi orea, Gileada Ororo dekena amo mai mavaru danu, idia diho mai noho bamona.
6Oiemu isena be mamoe orea, edia huina be huria vadaeni, bona digu gabuna dekena amo, idia daekau mai bamona. Idia ibounai be mai edia natudia, vara hekapa, ta be ia sibona ia noho lasi.
7Oiemu vairana ena kahana kahana, ena koua dabua murinai, be apolo huahua namona, idia ivaia parara ena toana bamona.
8King ena hahine be sedira ibounai 60. Iena hesiai hahine danu be sedira 80, bona iena kekeni be momo, duahia diba lasi,
9to lau ese oi, tamona sibona lau ura henia. Oi be egu pune manu, egu hahine goeva momokani. Oi be oiemu sinana ena lalokau, oi ia havaraia hahine ena natuna namona momokani. Hahine ibounai ese oi idia itaia noho, bona oi idia hanamoa noho. Lohia edia hahine, bona hesiai hahine ese oi idia itaia, bona oi idia hanamoa bada noho.
10Inai be daika, iena toana be daba rere bamona? Mai ena hairaina, hua bamona? Mai ena diaridiari, dina bamona? Iena toana be mai garina, tuari orea mai edia pepe edia toana bamona?
11Okari audia edia uma gabuna lalonai lau raka, koura dekenai idia vara avadia do lau itaia. Ma do lau itaia, vain edia raurau, be idia tubu noho o lasi, bona do lau diba, apolo audia dekenai, apolo edia palauapalaua idia hedinaraia o lasi.
12Lau be lau heudeheude noho, oiemu ura henia lau ura dikadika noho, kariota ia guia tauna ese, tuari ia ura dikadika noho bamona.
13Sulama hahine e, do oi giroa mai, do oi giroa mai. Ai ura oi mavaru neganai, oi do ai itaia gwauraia. Badina dahaka lau, Sulama hahine umui ura itaia, tuari orea rua edia huanai ena mavaruna, do lau mavaru neganai?