Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Cantar de los Cantares

Cantar de los Cantares 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mutik-gabmaidgine, an-sui an amialid, an-sui-na-nue-sabesailad an amialid. An-gabmaidgi an aminaigusanad, an amissurgusad.
2Geb an gwisguded, neg-imbaba an aminadgusad. Galimbaba an aminaded, ibmar-uklebukwadgi an aminaded. An-sui-nue-sabesailad an amidii gualid. An amidigusanad, an amissurgusad.
3Dule-nakulemalad galimbaba-bipirmakdimaladgi an-abingunonimalad. Geb amarse an egisded: “¿An-sui-nue-sabesailad be daksasurmala?”
4An a-dulemargi sikwas-aibategua, an-sui-nue-sabesailad an aminonikid. Angaagwar an gasad, bar an indaksasulid. Deyobi an-nan-negse an sesad, an-gwalulesad-negse an sesad.
5Omegan-Jerusalénʼginmalad, goe-sapurbarmalad-nukad an bemarga ise-wilegagwar soged, melle be an-ome-nue-sabesailad an-ibe odakmalo, melle be ese gormalo, na atakbiedba atakdagoed.
6¿We ibu waayobi neg-dulesulidganba ainakdani-daklege? Ina-wawadikid-mirra-abargi danikid, ina-wawadikid-incienso-abargi danikid, dutumar-wawadik-yapanmalad-abargi danikid.
7¡Be dakmala! Salomón-e-moli-ur danikid. E-yalabali sordamar-niga-gandikmalad e-dulapaa (60) danikid. Israel-sordamar-niga-gandikmalad-abargi sulesmaladid.
8Wemar bela es-suid-nikamaladbiid, bilagi-urwemalagala odurdaklesmaladid. Neg-mutikidba e-isdarmalad-ainiardaed-ular, e-dikargi es-suid-nika-nika gudimalad.
9Rey-Salomón e-sii-seleged-ulu sobsad, Líbano-yargi sapimar-nuegan-gwismalad-e-urgogi sobsad.
10Ulu-e-suarmar, manigi-sobsabalid, e-bargamaladdi, orgi sobsabalid, e-siged, mor-suir-akwagiidgi oginnar nasiksabalid. Ulu-negyabali, ibmar-imaklesadi, bunamala-Jerusalénʼginmalad imaksad, ise-nudakar imaksamalad.
11¡Omegan-Sión-yarginmalad, nodamala! Rey-Salomón be dakdamala. E-nan-ega-ologurgin-imaksad-yoi danikid. Ome-nikued-ibagi-yosad-yoi danikid. Wergued-dummad-itoged-ibagi-yosad-yoi danikid.