Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - 2 Samuel

2 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Me munmun me yim’ Nahash ni Pilung nu Ammon, me Hanun ni be’ nib pumo’on ni fak e mang pilung.
2Me ga’ar David ni Pilung, “Thingar gu dag ngak Hanun ni gub fager ni gub yul’yul’, ni bod ni rin’ e chitamngin i Nahash ngog.” Ma aram me l’oeg David e pi tamal’og ni ngranod rogned rogon e kirban’ rok ni puruy’ ko yam’. Ma nap’an nra tawgad ngalan yu Ammon,
3me ga’ar e pi tayugang’ nu Ammon ngak fare pilung, “Ga be leamnag nike l’oeg David e pi tamal’og ney ni ngarbad ra weliyed e kirban’ rok ngom nri fan e be tayfan e chitamam? Aram e ri dangay! Ke l’ograd e ngaray ni yad e pi tadamit ni ngar lekeged e re binaw ney, ya nge yag ni nge mael nge gel ngay!”
4Me kol Hanun fapi tamal’og rok David, nge puy barba’ e rob rorad, me th’ab ngemul e mad u chagiyrad, me l’ograd ngranod.
5Ma kar tamra’gad ni ngar sulod nga taferad. Ma nap’an ni rung’ag David e n’en nike buch rorad, me l’oeg e thin nge yan ngorad ni ngar pired u lan yu Jeriko ndab ka’ar sulod nge taw ko ngiyal’ nike n’uw e rob rorad bayay.
6Ma kenang piyu Ammon ni kar k’aringeded David ke mang to’ogor rorad, ma aram mar pi’ed puluwon 20,000 e pi salthaw nu Syria ni yad bay u Bethrehob ngu Zobah, nge 12,000 e pi pumo’on nu Tob, nge fare pilung nu Maakah ni bay 1,000 e salthaw rok.
7Me rung’ag David murung’agen e ren’ey me l’oeg Joab nge fare raba’ i salthaw ni ga’ngin ni ngar togopluwgad ngorad.
8Me yan e pi Ammon ngranod ra fal’eged rogorad ko garog nga Rabbah, ni aram e re binaw ni tafen e pilung rorad, ma tin nike magey, ni aram e pi Syria nge pi salthaw nu Tob ngu Maakah, e go’ ra fal’eged rogorad u daken e tafelfel’ ngar pired.
9Me guy Joab ni fa yu raba’ i salthaw ni to’ogor e yad ra yib ngak ncham u m’on ngu tomur, ma aram me mel’eg e pi’in nth’abi cheag ko pi salthaw nu Israel nge tayrad nga gil’rad ni yad ba changar ngak fapi Syria.
10Me tay e tin kabay ko yu raba’ i salthaw rok nga tan pa’ be’ nib pumo’on ni walagen ni aram Abishai, me tayrad Abishai nga gil’rad ko mael ni yad ba sap ngak e pi Ammon.
11Me ga’ar Joab ngak Abishai, “Fa’an ga ra guy ni be gel e pi yu Syria ngog, mag yib ngam ayuwegneg, ma fa’anra be gel e pi Ammon ngom, mugub gu ayuwegnem.
12Mu gelnigem mag athamgil! Mman ngad chamgow nib gel ni fan ngak e girdi’ rodow ma fan ko pi binaw rok e Got rodow. Ma tin ba’adag SOMOL e ngan rin’!”
13Me yan Joab nge pi salthaw rok i yan nga m’on ni ngar chamgad ngak piyu Syria, miyad mil.
14Nap’an ni guy e pi Ammon fapi Syria ni kar milgad, mu kuyad mil rok Abishai ngar sulod ngalan fare binaw. Ma aram me digey Joab ni daki cham ko fapi Ammon nge sul nga Jerusalem.
15Me nang e pi Syria nike gel e pi Israel ngorad, ma aram mar pininged urngin e yu raba’ i salthaw rorad nga ta’bang.
16Me mol’og Hadadezer ni Pilung ni ngeyib e pi Syria ni yad bay nga ba’ ni ngek ko fare lul’ ni Eufrates, ma aram marbad nga Helam ni Shobach e be gafaliyrad, ya ir e ga’ ko fa raba’ i salthaw rok Hadadezer ni Pilung nu Zobah.
17Ma nap’an ni rung’ag David, me kunuy e yu raba’ i salthaw nu Israel, me th’ab e lul’ ni Jordan, me yan u rom nga Helam, ko gin nike fal’eg e pi Syria rogorad riy ni yad ba sap ngak. Me tabab fare cham,
18me tuluf piyu Israel fapi salthaw nu Syria ngar sulod. Me David nge pi salthaw rok e ra li’ed nge yim’ 700 e Syria ni girdi’en e yan u chariot nge 40,000 e pumo’on ni mayan u os, mar mad’adgad ngak Shobach, ni fare ga’ ko salthaw ni to’ogor, ni yim’ u gil’ e mael.

19Nap’an ni nang e pi pilung ni urmed u tan pa’ Hadadezer nike gel piyu Israel ngorad, mar fal’eged e gapas u thilrad mar pired u tan pa’ piyu Israel. Ma aram e kerus piyu Syria ning ku ra ayuweged e pi Ammon bayay.