Text copied!
CopyCompare
Holi Baibul - Sekan Semyul

Sekan Semyul 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bambai na det king blanga ola Emanait pipul bin dai. Det king bin neim Neihesh. En wen imbin dai, Henan det san blanga im bin jidan king blanga ol detlot pipul. Wal wen King Deibid bin irrim det bednyus, imbin jinggabat, en imbin tok, “Ai garra kain langa Henan jis laik im dedi bin kain langa mi.” En imbin jandim sambala mesinja langa Henan blanga shoum rispek langa im dumaji im dedi bin dai.
3Wal wen detlot mesinja bin kamat langa det kantri blanga detlot Emanait pipul, ola bosmen blanga detlot pipul bin dalim Henan, “Yu reken Deibid bin jandim detlot men blanga shoum rispek langa yu dumaji yu dedi bin dai? Nomo. Imbin jandim olabat iya blanga lukaran dis taun blanga wi wulijim im garra sabi hau im garra teikoba langa wi.”
4Wal wen Henan bin irrim olabat tok lagijat, imbin dalim im wekinmen olabat blanga grebum detlot mesinja blanga King Deibid, en deibin go en grebum olabat, en deibin kadimof haf olabat biyad blanga mokimbat olabat en meigim fan langa King Deibid, en deibin kadimof haf olabat klos du, en afta deibin jandimwei olabat.
5Wal detlot mesinja bin brabli sheim miselp, en dei nomo bin wandi gobek langa olabat ron kemp, en wen King Deibid bin irrim wanim bin hepin langa olabat, imbin gitwail langa detlot Emanait pipul, en imbin jandim wed langa detlot mesinja blanga im, en imbin dalim olabat blanga stap langa det taun gulum Jeriko raidap olabat biyad garra gro.
6Wal detlot Emanait pipul bin sabi na deibin meigim Deibid jidan enami blanga olabat, en deibin go en gajim loda solja blanga album olabat fait langa Deibid. Deibin gajim 20,000 solja brom detlot Siriya pipul, sambala brom det pleis gulum Bethreiyob en sambala brom det kantri gulum Soba. En deibin gajim 12,000 solja brom det kantri gulum Tob. En det king blanga det kantri gulum Meiyaka bin go garram 1,000 solja blanga album detlot Emanait pipul.
7Wal wen King Deibid bin irrim detlot solja bin majurrumap miselp redi blanga fait, imbin jandim det boswan solja blanga im neim Jowab garram ola Isreil solja blanga fait langa olabat.
8Wal detlot Emanait solja bin kamat brom det taun blanga olabat gulum Reiba, en deibin meigim miselp redi blanga fait deya gin gulijap langa det taun. En ola Siriya solja en ola najalot solja weya bin kaman blanga album olabat bin meigim miselp redi blanga fait langa det opin kantri lilbit longwei brom det taun.
9Wal wen Jowab bin luk hau detlot enami solja bin meigim miselp redi blanga fait, imbin sabi detlot Isreil solja garra jandap langa midul en detlot enami solja garra fait langa olabat brom lida en brom biyain, en imbin jinggabat hau blanga fait langa olabat, en imbin go en pikimat sambala gudwan Isreil solja, en imbin meigim olabat redi blanga fait langa detlot Siriya solja biyain,
10en imbin meigim ola najalot Isreil solja redi blanga fait langa detlot Emanait solja lida. Jowab bin bos blanga detlot Isreil solja hu garra fait biyain, en imbin meigim im braja Ebishai bos blanga detlot Isreil solja hu garra fait lida,
11en imbin dalim im braja, “If yu luk detlot Siriya solja stat bidimbat mi, wal yu garra kaman en album mi. En if ai luk detlot Emanait solja stat bidimbat yu, wal ai garra go en album yu.
12Yu garra jandap strongbala en nomo bradin, dumaji yunmi garra fait brabli adbala blanga yunmi pipul olabat en blanga ola taun weya God bin gibit langa wi. En if YAWEI det trubala God wandim wi garra win, wal im garra meigim wi win.” Lagijat na Jowab bin tok.
13Wal Jowab en im solja olabat bin go blanga fait langa detlot Siriya solja na, en wen detlot Siriya solja bin luk olabat kaminap blanga fait, streidawei deibin ol ranawei.
14En wen detlot Emanait solja bin luk detlot Siriya solja bin ranawei, deibin ranawei du, en deibin gobek insaid langa det taun blanga olabat. En wen Jowab bin luk detlot Emanait solja bin gobek insaid langa det taun, imbin dalim ola Isreil solja blanga libum olabat, en deibin ol gobek langa Jerusalem.
15Wal detlot Siriya solja hubin ranawei bin jinggabat weya detlot Isreil solja bin bidim olabat, en deibin majurrumap miselp igin,
16en det king blanga olabat brom Soba neim Heidadesa bin jandim wed langa detlot najalot Siriya solja hubin jidan sanraisaid langa det Yufreitis Riba, en deibin kaman langa det pleis gulum Helam weya ol detlot Siriya solja blanga King Heidadesa bin majurrumap miselp. Wal det bos blanga ola Siriya solja blanga King Heidadesa bin neim Shobak, en King Heidadesa bin meigim im jidan bos blanga detlot najalot Siriya solja du.
17Wal wen King Deibid bin irrim detlot Siriya solja bin majurrumap miselp igin, imbin majurrumap ola Isreil solja du, en deibin go najasaid langa det Jodan Riba raidap langa det pleis gulum Helam weya ol detlot Siriya solja bin jidan, en wen detlot Siriya solja bin luk olabat, deibin meigim miselp redi blanga fait langa olabat. Wal deibin ol fait na,
18en detlot Isreil solja bin bidim detlot Siriya solja, en deibin kilim ded 700 solja hubin oldei fait garram hos en bagi, en deibin kilim ded 40,000 solja hubin oldei raidim hos, en Shobak det boswan solja bin dai du, dumaji detlot Isreil solja bin kilim im.
19Wal wen ola Siriya king hubin jidan anda King Heidadesa bin sabi detlot Isreil solja bin bidim olabat solja, deibin go langa King Deibid, en deibin meigim pramis langa im blanga jidan gudbalawei garram ola Isreil pipul, en ola Isreil pipul bin jidan bos oba langa ola Siriya pipul na, en detlot Siriya pipul bin ol bradin blanga album detlot Emanait pipul na.