Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 2 Kings

2 Kings 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Josiah ana madeḡa 8 maranai i vigulau au Judah ma i vibada au Jerusalem madeḡa 31. Tauna alona Jedidah, oroto Boskathei Adaiah natuna.
2Tauna Bada au matana aiwai ana tapuna i kauana-kauei ma noina David au ivina i tua ma Bada ana tarawatu ana tapuna i votaḡotaḡo-kauei.
11Maranai gulau i nonori aiwai Tarawatu au bukana i girumi, ma ana gara i viaisikasikai.
12Ma gulau Josiah ana taunola pirisi Hilkiah, Saphan natuna Ahikam, Micaiah natuna Akbor, Shaphan gulau ana taugiruma ma Asaiah gulau ana tauvinuaterena i riwei i pa,
13“Noinoita wei bukana riwana eḡa ita votaḡotaḡoi, ma aiwai i ririwei eḡa ita votaḡotaḡoi, lamna aubaina Bada amlona i ḡaiḡai awarita. Lamna aubaina ona nae au tempol ma Bada awarina ona raupari tau ma wei dobuna ravai aubaii ma Judah ravai ḡelaui aubai. Ma ona paridadana wei au bukana aiwai i girumi.”
16Bada wenanare i riwa, “Tau wei dobuna ma dobuna taumaenina ana kovaḡa kauei.” I girugirumia nanare, ma lamna gulau awarimi i ʼavi, Bada wenanare i riwa, “Taui i geduaieu ma god ḡelaui i viviborumei ma lamna i viamloḡaiḡainiu. Jerusalem awarina orau amapo da e ararai ma amapo eḡa ina dauva.”
18Wate ona naeme Judah gulauna, i paritawanemi awarina da ona riwei, “Bada Israel ana God e ririwa da
19Maranai u nonori menanare Jerusalem ma taumaenina ana kovoḡanei. Tam u rupena ma u vilamolamona tau Bada awariu, am gara u viaisikasikai ma u tou, Tau ana kauei da ina apoapoe kaua, rava ma dobu ana kovoḡi da eḡa aiai wei doana ina maeni.
20Ma kovoḡana a neneiai au Jerusalem eḡa ina nei da am iraḡe au murina. Ana voterem da ana nuaubam ma iraḡe.” Ma wei pariverena i naiei ma gulau i riwei. Josiah god morumorui viborumai i viḡaei.