Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 2 Aari

2 Aari 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wao di tawen Josias sin naisaadana ay ari, et nanturay ed Jerusalem si tolonpo ya esa ay tawen. Say si ina na si Jedida ay anak Adayas ay taga-Bozkat.
2Kosto di inamag na sin pangilan Diyos, tan tinadtadona si David ay apo na et inpapasnek na ay nansilbi en Diyos ay adi nasangsangaw.