Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - 2 Kin

2 Kin 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyosaiya ena boliman faligigi faihona ya famala kin be Yelusalem ya ita watan boliman 31. Tinana hesana Dedidaiya, Adaiya natuna ena nuꞌu Bosikata taonna.
2In ena laulau sa dudulai Guyau matana yai yo tamana Deiwidi ena laulau, ya laulauwedi. Hige i timutimuli fuyo laulau heyaheyayadi lisidi yai.
11Fuyanna laugagayo bukana sa fatili, na kin ya atahiyen mate, ana luhuluhu ya kamgigi.
12Liba adiꞌadidilina ya tole: Tau antalasam, Hilikaiya lisina yai, Safan natuna, Ahikam, Maikaiya natuna, Akibo, tau uliꞌuli, hesana Safan, yo kin tau liba fasibasibana, Asaiya lisidi yai.
13Iyen, Afa wahawahada, laugagayo sa ulidi buka yai te, mate hige ti laulau watanidi, be Guyau ya manabala heyaya lebeda yai. Na au lau Yaubada ena Luma Tabuna be Guyau ai lisina egu au anꞌeta yo Diuda tanohina dodogadi edi au anꞌeta hinaga. Buka sa lobahi ganahewana yai somo ya uli, bena ami fatiꞌoi.
16Guyau iyen, Yau haba Yelusalem E faheyaya yo dodogadi haba E faꞌankamkamnadi, be somo buka ganahewana yai Diuda edi kin ya fatili haba ya fawananaha.
17Sa nuwa fuiyegu, na antalasam sa angabu lau yaubada hahaisa lisidi. E manabala Yelusalem dodogadi lisidi yai paꞌana oitau mahudoꞌidi sa ginaulidi, ibege nuwagu i talu.
18Diuda edi kin ya fatamalimiu bena Guyau ami fatiꞌoi, mate au faliba, auwen, “Isalaela edi Guyau Yaubada, ya liba doha ite: ‘Somo egu buka yai sa ulidi haꞌa wa lau watanidi.
19Paꞌana fuyanna wa atahi somo heyaheyayana haba E ginauli Yelusalem dodogadi lisidi yai, yo nuꞌuna lisina yai, be ya famala kaumanana nuꞌuna yo nuꞌu afaꞌafana, yo paꞌana wa nuwa talu na wa tole lidilidi fafuyom matagu yai, yo paꞌana am luhuluhu wa kamgigi yo wa tan eloꞌelolosi na wa nuwa bui nuwanuwagu yai. Logena, Yau Guyau, E falibam mate, em anꞌeta haꞌa E atahi.
20Wa peꞌi be sa boꞌusaim, ai mulim heyaheyaya te, haba E leyama Yelusalem yai.” Habahim kin ena tau paisowa, Peloweta Holida ena bui, sa fafuyo Kin Diyosaiya lebena.