Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - 1 Samuel

1 Samuel 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Samuel Saul i yegai, “Ku neganega Bada am God i kaotunetuneim wai gamona kega ku bosisirei; kuta bosisirei wai am basileiya Israel kamonai ita bobimaragata damanei.
14Ba karaku am basileiya kega ina mana; saba karaku Bada pipiya nuwanuwanai ikesina i binei wai ana pipiya ini badisi, kairavina kom, Bada gamona kega ku bosisirei.”