Text copied!
CopyCompare
Buka Hope - 1 Koronikolo

1 Koronikolo 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Doduru tinoni Izireli si ta kubere gore beto pozadi pa hopeke dia tatamana na tututi pa Buka Tadi na Baṉara Izireli. Sari na tinoni pa butubutu Ziuda si ta raovo taloa la pa Babiloni sina sekea rini sa dia vinariva egoi pa rinaṉeraṉe koasa dia Tamasa.
2Ego, sarini pu pule la koa kekenu koari na dia tinago pa dia vasileana soti si ari kaiqa tie Izireli, meke ari na tie Livaeti, na hiama, meke sari na nabulu pa Zelepade.
3Kaiqa rina tinoni pa butubutu te Ziuda, Benisimane, Iparemi, meke Manase si la koa pa Zerusalema.
4Ari ka onomo gogoto sia ṉavulu puta pa butubutu te Ziuda si koa pa Zerusalema. Hire sari na tututi sapu goredi koari ka ṉeta tuna koreo e Ziuda: ari Perezi, Sela, meke Zera. E Utai sa tuna koreo e Amihudi, Amihudi sa tuna koreo e Omiri, Omiri si na tuna koreo Imiri sapu sa tuna koreo e Bani sapu na tutina e Perezi sa tuna koreo e Ziuda. E Asaea sa tuna koreo e Sela sapu sa tuna koreo e Ziuda, si na koimata pa nana tatamana. E Zeuele sa tuna koreo e Zera, sa tuna koreo e Ziuda, si na koimata pa nana tatamana.
7Hire sari na tinoni pa butubutu te Benisimane sapu koa pa Zerusalema: E Salu sa tuna koreo Mesulama, Mesulama sa tuna koreo e Hodavaea, Hodavaea sa tuna koreo e Hasenua; E Ibeneia si na tuna koreo e Zerohamu. E Ela si na tuna koreo e Uzi, Uzi sa tuna koreo e Mikiri. E Mesulama si na tuna koreo e Sepatia, Sepatia sa tuna koreo e Reueli, Reueli sa tuna koreo e Ibiniza.
9Ari ka sia gogoto lima ṉavulu onomo koasa butubutu te Benisimane sapu pule mae meke koa vasina. Sari doduru tie pu ta poza hire si na koimatadi pa dia tatamana.
10Hire sari na Hiama sapu koadi pa Zerusalema: E Zedaia, Zehoiaribi, meke e Zakini, e Azaraea, sa palabatu nomana pa Zelepade, si na tuna koreo e Hilikaea, Hilikaea si na tuna koreo e Mesulama, Mesulama si na tuna koreo e Zedoki, Zedoki si na tuna koreo e Meraioti, Meraioti si na tuna koreo e Ahitubi. E Adaia si na tuna koreo e Zerohamu, Zerohamu si na tuna koreo e Pasahuru meke Pasahuru si na tuna koreo e Malikiza. E Masae si na tuna koreo e Adieli, Adieli si na tuna koreo e Zazera, Zazera si na tuna koreo e Mesulama, Mesulama si na tuna koreo e Mesilemiti meke Mesilemiti si na tuna koreo e Ima.
13Keke tina zuapa gogoto onomo ṉavulu puta sari na hiama. Arini tugo si koimata ni sari na dia tatamana. Na tie bokabokadi hola koari na vinatana pa Zelepade sari na hiama hire.
14Hire sari na tie Livaeti koadi pa Zerusalema. E Semaea si na tuna koreo e Hasubu, Hasubu si na tuna koreo e Azirikama, Azirikama si na tuna koreo e Hasabia pa puku butubutu te Merari. E Bakabaka, Heresi, Qalala, meke Matanaea sa tuna koreo e Maika, sapu sa tuna koreo e Zikiri, sapu sa tuna koreo e Asapa. E Obadaea si na tuna koreo e Semaea, Semaea si na tuna koreo e Qalala, meke Qalala si na tuna koreo e Zedutuni. E Berekaea, si na tuna koreo e Asa, Asa si na tuna koreo e Elikana, sapu koa koari na popoa tadi na tie pa Netopata.
17Hire sari na tie kopu Zelepade pu koa pa Zerusalema: E Salumu, Akubo, Talamoni, meke e Ahimani meke sari na tasidia. E Salumu si sa dia koimata.
18Podalae pa totosona asa meke kamo kamahire si kopu nia rini sa sasada pa kali gasa rimata koasa Zelepade sapu ta pozae Sasada Baṉara. Tatasana si hoke turu kopu si arini koasa sasada bara pa kalina koari na ipi tadi na tie Livaeti.
19E Salumu sa tuna koreo e Kore, meke Kore sa tuna koreo e Ebiasapa, meke gua tugo sari na turaṉana sa tamana pa butubutu Kora si kopu pa Zelepade koasa sasada tanisa lose hopena te Zihova. Asa tugo mo sa tinavete tadi na tamadia totoso kopu nia rini sa Ipi Hopena.
20E Pinehasi sa tuna koreo e Eleaza si na tie totoli koari na tie kopu pa Ipi Hopena pukerane meke koa koasa se Zihova.
21Zakaraea tuna koreo e Meselemia si keke koari na tie kopu pa sasada koasa Ipi Hopena vasina koa se Zihova.
22Vinarigaraedi ri na tie ta vizatadi pude kopu ni sari na sasada si karua gogoto manege rua tie. Sari na tie kopu si somana ta kubere pozadi pa dia hopeke tututi koari na vasileana pu koa i rini. E Devita, sa baṉara, meke Samuela sa poropita si ronu i, ke vizati rini sari na tamadia koasa tuturuana asa.
23Ke arini meke sari na tutidia si na tie kopu koari na sasadana sa vetu hope te Zihova.
24Sari tie hire si kopu koari ka made kalina koasa vetu hope: pa kali gasa rimata, lodu rimata, kali gede meke kali mataona sa Ipi Hopena te Zihova.
25Ta tokae sari na tie kopu hire koari na turaṉadia saripu koa pa dia vasivasileana. Hoke kopu si arini zuapa rane pa hopeke totoso.

26Sari ka made ṉati palabatu tadi na tie kopu sasada, sapu tie Livaeti tugo, si ta poni tinavete pude kopu ni tugo sari na lose poata na lose likakalae arilaedi pa Zelepade.
27Koa tata mo si arini pa Zelepade, sina sa dia tinavete si pude kopu meke tukeli sari na sasada doduru munumunu.
28Kaiqa ri na tie Livaeti si kopu ni sari na likakalae tana tinavete pa vina vukivukihi. Doduru totoso si hoke nae i rini pa totoso tava vura, meke ta nae pule totoso tava nuquru pule.
29Kaiqa arini si kopu ni sari na likakalae madidi, meke na palava, vaeni, oela olive, na oto huda humaṉa lea tana vina uququ, meke sari na votiki oto huda oela na pauda humaṉa lea.
30Kaiqa rina hiama si taveti sari henidi rina vina uququ oto huda humaṉa lea.
31Keke tie Livaeti, pozana si e Matitia, na tuna koreo kenuna e Salumu, pa butubutu Kora, si ta poni nia sa tinavete pude va nama i sari na bisikiti palava manivisidi tana vukivukihi la koe Tamasa.
32Kaiqa turaṉadia pa tutina Kohati si ta hia nia sa tinavete pude nama nia doduru rane Sabati sa bereti tava madina tanisa tevolo pa Zelepade.
33Ego kaiqa tatamana pa butubutu Livaeti si ta hia nia sa tinavete kerakera pa Zelepade. Sari na tie tuturaṉa koa rina tatamana arini si koadi koari kaiqa lose pa Zelepade, pude kote boka kera si arini ninae totoso ta hivae rini, rane na boṉi. Ke ta rupahadi si arini pa kaiqa tinavete pule.
34Sari na tie ta poza hire si na koimata pa dia tatamana, na palabatu pa dia tuti meke na koadi pa Zerusalema.
35E Zeieli si koa pa vasileana pa Qibione. E Ma'aka sa pozana sa nana barikaleqe.
36Sa tuna koreo kenuna e Zeieli si e Abidoni, meke sari kaiqa tuna koreo pule si ari Zuri, Kisi, Beolo, Neri, Nadabi,
37Qedoro, Ahio, Zakaraea, meke Mikiloti.
38E Mikiloti si na tamana e Simea. Sari na tutidi si koadi pa Zerusalema tata koari kaiqa tatamana pa dia puku butubutu.
39E Neri si na tamana e Kisi, meke Kisi si na tamana sa baṉara Saula. Saula si ka made tuna koreo: Zonatani, Malakisua, Abinadabi, meke Esibeolo.
40E Zonatani si na tamana e Meribeolo, Meribeolo sa tamana e Maika.
41E Maika si ka made tuna koreo: Pitoni, Meleki, Tarea, meke Ehazi.
42E Ehazi sa tamana e Zaraha, sa tamadia ri ka ṉeta koburu koreo: Alemeti, Azamaveti, meke Zimiri. Zimiri si na tamana e Moza.
43E Moza si na tamana e Binea, Binea si na tamana Repahaia, Repahaia si na tamana e Eleasa, meke Eleasa si na tamana e Azelo.

44E Azelo si ka onomo tuna koreo: Azirikama, Bokeru, Isimeli, Searia, Obadaea, meke e Hanani.