Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sinɑ boko Sedesiɑsi u Pɑsuri, Mɑɑkiyɑn bii, kɑ Sofoni, yɑ̃ku kowo Mɑseyɑn bii ɡɔrɑ Yeremin mi, bu nùn sɔ̃ bu nɛɛ, u bu bikiɑru kuo Yinni Gusunɔn mi, domi Nɛbukɑnɛsɑɑ, Bɑbilonin sinɑ boko, u kɑ bu tɑbu mɔ̀. Sɔrɔkudo Yinni Gusunɔ u koo nùn mɑɑmɑɑki ɡɑɑ kpɑre ben sɔ̃, kpɑ u wɑ u bu deri. Yerɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Yeremi ɡɑri kuɑ.
3Mɑ Yeremi u tɔn be wisɑ u nɛɛ, bu doo sinɑ boko Sedesiɑsin mi bu nɛɛ,
4ɑmɛniwɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinni u ɡeruɑ. U nɛɛ, wee, u koo de ben tɑbu kowo be bɑ kɑ Bɑbilonin sinɑ boko kɑ win tɔmbu sɑnnɑmɔ wuun biruɔ bu duki su bu wurɑ wuu ɡe sɔɔ.
5Kpɑ wi, Gusunɔn tii u kɑ be Yudɑbɑ sɑnnɑ kɑ mɔru u bu win dɑm sɔ̃ɔsi,
6u de bɑrɑ kɔ̃suru tu hunde konibɑ kpuro wɔri tu ɡo wuu ɡe sɔɔ, tɔmbu kɑ yɑɑ sɑbenu.
7Yen biruwɑ u koo sinɑ boko Sedesiɑsi, Nɛbukɑnɛsɑɑ nɔmu bɛriɑ, wi kɑ win sɔm kowobu kɑ win tɔn be bɑ wɑ̃ɑ wuu ɡe sɔɔ, be bɑ ɡesi yɑrɑ bɑrɑrun di, kɑ tɑbun di, kɑ ɡɔ̃ɔrun di. Be kpurowɑ Nɛbukɑnɛsɑɑ u koo ɡo. U ǹ ben wɔnwɔndu mɔ̀. U ǹ mɑɑ ɡoo derimɔ.
8Wee ye Yinni Gusunɔ u mɑɑ Yeremi sɔ̃ɔwɑ win tɔmbun sɔ̃. U nɛɛ, wee, u bu swɑɑ yiru yiiyɑmmɛ, swɑɑ yèn mi wɑ̃ɑrɑ wɑ̃ɑ, kɑ yèn mi ɡɔɔ u wɑ̃ɑ.
9Wi u koo ɡesi yɔ̃rɑ wuu ɡe sɔɔ, u koo ɡbiwɑ tɑbu sɔɔ, ǹ kun mɛ kɑ ɡɔ̃ɔru, ǹ kun mɛ kɑ bɑrɑru. Adɑmɑ wi u yɑrɑ u tii Bɑbiloniɡibu wɛ̃ be bɑ bu tɑrusi, yɛ̃ro koo win wɑ̃ɑru wɔrɑ. Teyɑ tɑ ko n sɑ̃ɑ win ɑrumɑni ye u kpĩɑ u yɑrɑ.
10Domi u yɔ̃rɑriwɑ u wuu ɡe kɔ̃sɑ kuɑ, n ǹ mɔ ɡeɑ. U koo ɡu Bɑbilonin sinɑ boko nɔmu sɔndiɑwɑ u ɡu dɔ̃ɔ mɛni.
11Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ɑmɛniwɑ wunɛ Yeremi kɑɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bweseru sɔ̃. A nɛɛ, bu nɛ, Yinni Gusunɔn ɡɑri nɔɔwɔ.
12Be, Dɑfidin bweseru, bɑ n dɑ ɡem swĩi bɑɑdommɑ. Kpɑ bu be bɑ dɑm dɔre yɑkiɑ be bɑ bu dɑm dɔremɔn nɔmɑn di. Bɑ̀ kun kue mɛ, nɛn mɔru yɑ koo bu yɑbure ben kom kɔ̃sum sɔ̃. Bɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ bu ye ɡo.
13Kon Yerusɑlɛmuɡibu wɔri. Be, be bɑ wɑ̃ɑ wɔwɑ sɔɔ kperun wɔllɔ, bɑɑ bɑ̀ n ɡerumɔ bɑ mɔ̀, wɑrɑ u koo kpĩ u du ben wɑ̃ɑ yerɔ, u ben kuku yeru turi.
14Kon bu sɛɛyɑsiɑ nɡe mɛ ben kookoosu nɛ. Kon ben sinɑ kpɑɑru dɔ̃ɔ mɛni te bɑ bɑnɑ kɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru, kpɑ ye yɑ kɑ tu sikerenɛ kpuro yu dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ.