Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑnɑm mɛ Bɑruku Nɛriyɑn bii u ɡɑri yi yoruɑ tireru sɔɔ yi Yeremi u nùn sɔ̃ɔwɑ Yoyɑkimu, Yosiɑsin bii, Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔrɑ mi. Yen biru Yeremi u Bɑruku sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2wee ye Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, u ɡeruɑ wunɛn sɔ̃.
3U nɛɛ, ɑ ɡerumɔ ɑ mɔ̀, ɑ kɑm kuɑwɑ domi wi, Yinni Gusunɔ u wunɛn wɑhɑlɑ sosimɔ. Mɑ ɑ weeweenu mɔ̀ sere ɑ wɑsirɑ. Adɑmɑ ɑ biɑ mi kɑɑ wɛ̃rɑ.
4Wee, ye Yinni Gusunɔ u nɛɛ n nun sɔ̃. U nɛɛ, u koo ye u rɑɑ bɑnɑ kɔsukuwɑ, kpɑ u ye u rɑɑ duurɑ wukiri. Yen tubusiɑnɑ, u koo tem mɛ kpuro sɑnku.
5U mɑɑ nɛɛ, ɡɑ̃ɑ bɑkɑnɑ ɑ kɑsu wunɛn tiin sɔ̃? A ku be nu kɑsu. Domi u koo de kɔ̃sɑ yu nɑ yu tɔmbu kpuro wɔri. Adɑmɑ wunɛ u koo wunɛn wɑ̃ɑru yɑrɑ mi ɑ dɑ kpuro. Terɑ tɑ ko n sɑ̃ɑ nɡe wunɛn ɑrumɑni ye ɑ ɡurɑ tɑbu sɔɔ.