Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Nɛbukɑnɛsɑɑ, Bɑbilonin sinɑ boko u Yoyɑkini, Yoyɑkimun bii, Yudɑbɑn sinɑ boko mwɑ kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu kɑ ben dɑ̃ɑ dɑ̃kobu kɑ ben sekobu, u kɑ bu dɑ Bɑbiloniɔ, sɑɑ ye sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u Yeremi fiɡie bii ni bɑ doke birenu yiru sɔɔ sɔ̃ɔsi sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ.
2Bire nin teeru tɑ fiɡie bii ɡeenu yibɑ ni nu sɑ̃ɑ nɡe yen mɑrum ɡbiikum. Mɑ teerɑ mɑ bii kɔ̃sunu yibɑ ni nu ǹ diirɔ.
3Mɑ Yinni Gusunɔ u Yeremi bikiɑ u nɛɛ, Yeremi, mbɑ ɑ wɑɑmɔ mi. Mɑ u wisɑ u nɛɛ, birenu yiruwɑ nɑ wɑɑmɔ, ni nu fiɡie binu yibɑ. Gɑnu ɡeɑ sɑ̃ɑ, mɑ ɡɑnu kɔ̃sunu sɑ̃ɑ, nu ǹ diirɔ.
4Yerɑ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
5wee ye nɑ ɡeruɑ, nɛ, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni. Nɑ nɛɛ, nɡe mɛ fiɡie bii ɡee ni, nu rɑ tɔmbu wɛ̃re, nɡe mɛyɑ kon Isireli be bɑ yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ mɛɛri kɑ nɔnu ɡeu.
6Kon de bu wurɑmɑ ben tem mini. Nɑ ǹ mɑɑ bu surɑmɔ, kon bu tɑ̃sisiɑwɑ. Nɑ ǹ mɑɑ bu wukɑmɔ, kon bu ɡirɑwɑ n sire.
7Kon bu ɡɔ̃ru kpɔɔ wɛ̃, kpɑ bu ɡiɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ kpuron Yinni. Bɑ koo wurɑmɑ nɛn mi kpɑ bɑ n sɑ̃ɑ nɛn tɔmbu bɑ n mɑn sɑ̃ɑmɔ.
8Adɑmɑ Sedesiɑsi, Yudɑbɑn sinɑ boko kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu kɑ tɔn be bɑ tie Yerusɑlɛmuɔ kɑ be kpuro be bɑ sɔ̃ tem mɛ sɔɔ, kɑ sere be bɑ kpikiru dɑ Eɡibitiɔ, kon dewɑ bɑ n sɑ̃ɑ nɡe fiɡie bii kɔ̃su ni nu ǹ diirɔ mi.
9Tɔmbu bɑ̀ n bu wɑ bɑ koo biti soorɑ. Gee kon bu yɑrinɑsiɑ kpuro, bɑ koo bu yɛ̃ɛwɑ bu bu yɑɑkoru koosi kpɑ bɑ n wɑ̃ɑ sekuru sɔɔ kpɑ bɑ n dɑ kɑ ben yĩsiru tɔmbu bɔ̃rusi.
10Kon bu tɑbu suremɑ kɑ ɡɔ̃ɔru kɑ bɑrɑnu sere bu kɑ ɡbi tem mɛ kpuro sɔɔ, mɛ nɑ be kɑ ben bɑɑbɑbɑ wɛ̃.