Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudɑbɑn sinɑ boko Yoyɑkimu Yosiɑsin biin bɑndun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Yeremi ɡɑri kuɑ u nɛɛ,
2ɑ tireru suo, kpɑ ɑ ɡɑri yi yore yi nɑ rɑɑ nun sɔ̃ɔwɑ Yudɑbɑ kɑ Isirelibɑ kɑ bwese tukunu kpuron sɔ̃ sɑɑ dɔmɑ tèn di nɑ kɑ nun ɡɑri toruɑ Yosiɑsin wɑɑti sɔɔ n kɑ ɡisɔ ɡirɑri.
3Yudɑbɑ bɑ̀ n nuɑ kɔ̃sɑ ye kon bu kuɑ sɔrɔkudo bɑ koo ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ bu ben kom kɔ̃sum deri. Sɑɑ yerɑ kon bu ben durum wɔkɑ.
4Yen biru Yeremi u Bɑruku Nɛriyɑn bii sokɑ mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ kpuro ye Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ. Mɑ Bɑruku u ye yoruɑ tire te sɔɔ.
5Yerɑ Yeremi u mɑɑ nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee bɑ mɑn mwɑ bɑ nɛni, nɑ ǹ kpɛ̃ n dɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
6Yen sɔ̃, dɔmɑ te bɑ koo nɔɔ bɔke, ɑ doo wunɛn tii, kpɑ ɑ Yinni Gusunɔn ɡɑri yi nɑ nun sɔ̃ɔwɑ ɑ yore mi ɡɑri sɑ̃ɑ yeru mi. Kpɑ Yudɑ be bɑ koo nɑ sɑɑ ben wusun di kɑ sere mɑɑ tɔn be bɑ ko n wɑ̃ɑ mi kpuro bu yi nɔ.
7Sɔrɔkudo bɑ koo ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ bu ben dɑɑ kɔ̃sɑ deri, kpɑ bu Yinni Gusunɔ suuru kɑnɑ. Domi win mɔru yɑ kpɑ̃ ye u kɑ bu mɔ̀.
8Yerɑ Bɑruku Nɛriyɑn bii wi, u kuɑ kpuro ye Yeremi u nùn sɔ̃ɔwɑ. U Yinni Gusunɔn ɡɑri yi ɡɑrɑ sɑ̃ɑ yee ten mi.
9Yoyɑkimun bɑn ten wɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔ, yen suru nɔɔbɑ nnɛse sɔɔ, yerɑ bɑ nɔɔ bɔkurun tɔ̃ru yi tè sɔɔ Yerusɑlɛmuɡibu kɑ Yudɑbɑ kpuro bɑ koo nɑ bu nɔɔ bɔke Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
10Yen tɔ̃ɔ te sɔɔrɑ Bɑruku u Yeremin ɡɑri yi ɡɑrɑ tɔn ben wuswɑɑɔ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ, sɑɑ Gemɑriɑ, Sɑfɑnin biin dirun di, wi u sɑ̃ɑ tire yoro. Dii te, tɑ wɑ̃ɑwɑ kɔnnɔ ɡe bɑ mɔ̀ kɔnnɔ kpɔɔn berɑ ɡiɑ, ɡunɡuru wɔllɔ.
11Ye Misee Gemɑriɑn bii, Sɑfɑnin debubu u Yinni Gusunɔn ɡɑri yi nuɑ yi bɑ yoruɑ tire te sɔɔ,
12yerɑ u dɑ sinɑ bokon yɛnuɔ sere win tire yoron dirɔ. Mɑ u deemɑ wiruɡii beni bɑ mɛnnɛ mi. Beyɑ, tire yoro Elisɑmɑ kɑ Delɑyɑ Semɑyɑn bii, kɑ Ɛlinɑtɑni, Akɑborin bii, kɑ Gemɑriɑ Sɑfɑnin bii, kɑ Sedesiɑsi Hɑnɑniɑn bii kɑ sere wiruɡii be bɑ tie.
13Mɑ Misee u bu sɔ̃ɔwɑ kpuro ɡɑri yi u nuɑ Bɑruku u tɔn be ɡɑriɑ.
14Yenibɑn biru, wiruɡii be, bɑ Bɑruku Yehudi Nɛtɑniɑn bii, Selemiɑn debubu, Kusin sikɑdobu ɡɔriɑ bɑ nɛɛ, u kɑ tire te nɑ te u Yudɑbɑ ɡɑriɑ mi. Mɑ Bɑruku u tire te suɑ u kɑ dɑ.
15Ye u turɑ mi, yerɑ bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, ɑ sinɔ kpɑ ɑ sun tire te ɡɑriɑ. Mɑ Bɑruku u sinɑ u bu tu ɡɑriɑ.
16Ye bɑ ɡɑri yi nuɑ, yerɑ bɑ mɛɛrinɑ kɑ nɑndɑbu mɑ bɑ Bɑruku bikiɑ bɑ nɛɛ,
17ɑ sun sɔ̃ɔwɔ nɡe mɛ ɑ koosinɑ ɑ kɑ ɡɑri yi yoruɑ. Sɑ ko kɑ yi sinɑ boko dɑɑwɑwɑ.
18Yerɑ Bɑruku u bu wisɑ u nɛɛ, Yeremiwɑ u mɑn ɡɑri yi sɔ̃ɔmɔ mɑ nɑ yorumɔ tireru sɔɔ kɑ ɑnkiri.

19Mɑ wiruɡii be, bɑ nùn wisɑ bɑ nɛɛ, i doo i kuke wunɛ kɑ Yeremi, kpɑ ɡoo u ku rɑɑ bɛɛ wɑ.
20Yenibɑn biru, wiruɡibɑ tire te mwɑ bɑ beruɑ Elisɑmɑ tire yoron dirɔ. Mɑ bɑ dɑ sinɑ bokon mi, bɑ nùn ɡɑri yi sɔ̃ɔwɑ.
21Yerɑ sinɑ boko u Yehudi ɡɔrɑ u nɛɛ, u doo u tire te suɑmɑ. Mɑ u dɑ Elisɑmɑn dirɔ u tu suɑmɑ u ɡɑrɑ sinɑ boko kɑ wiruɡii ben wuswɑɑɔ.
22N deemɑ sɑɑ ye, purɑn sɑɑwɑ. Wɔ̃ɔn suru nɔɔbɑ nnɛse sɔɔrɑ mɛ. Mɑ u deemɑ sinɑ boko u sɔ̃ u dɔ̃ɔ wɔ̃su win diru mi u rɑ sinɛ purɑn sɑɑ.
23Yehudi ù n tire ten kɑburɑ itɑ, ǹ kun mɛ nnɛ ɡɑrɑ u kpɑ, yerɑ sinɑ boko u rɑ tire yoron kɔ̃ɔ piibu ɡɑɡu sue u kɑ mi bɑ ɡɑrɑ burɑ u kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ, sere te kpuro tɑ kɑ dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ muku muku.
24Ye sinɑ boko kɑ win bwɑ̃ɑbu bɑ ye kpuro nuɑ bɑ ǹ nɑnde, bɑ ǹ mɑɑ ben yɑ̃nu ɡɛ̃ɛkɑ nɡe mɛ bɑ rɑ ko nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
25Sinɑ boko u sere tire te dɔ̃ɔ mɛni, Ɛlinɑtɑni kɑ Delɑyɑ kɑ Gemɑriɑ bɑ nùn suuru kɑnɑ ɡem ɡem u ku kɑ tu dɔ̃ɔ mɛni. Adɑmɑ u ǹ bu swɑɑ dɑki.
26Yerɑ sinɑ boko u Yerɑmɛɛli wi u sɑ̃ɑ sunɔn bii, kɑ Serɑyɑ Asiriɛlin bii, kɑ Selemiɑ Abudɛlin bii woodɑ wɛ̃ u nɛɛ, bu tire yoro Bɑruku kɑ Gusunɔn sɔmɔ Yeremi mwɑɑmɑ, ɑdɑmɑ Gusunɔ u bu beruɑ, bɑ ǹ bu wɑ.
27Sɑnɑm mɛ sinɑ boko u tire te dɔ̃ɔ mɛni, te Yeremi u Bɑruku sɔ̃ɔwɑ u yore mi, yerɑ Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
28ɑ mɑɑ tire kpɑɑru suo kpɑ ɑ ɡɑri yi yore yi yi rɑɑ wɑ̃ɑ tire te sɔɔ, te sinɑ boko Yoyɑkimu u dɔ̃ɔ mɛni mi.
29Kpɑ ɑ mɑɑ nùn sɔ̃ ɑ nɛɛ, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Wee u tire te dɔ̃ɔ mɛni, mɑ u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ wunɛ Yeremi ɑ yoruɑ mɑ Bɑbilonin sinɑ boko u koo nɑ kpɑ u tem mɛ kɑm koosiɑ, kpɑ u mɛn tɔmbu kɑ mɛn yɑɑ sɑbenu ɡurɑ.
30Yen sɔ̃nɑ, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ wi sinɑ boko Yoyɑkimu sɔ̃ɔmɔ, mɑ win ɡoo kun mɑɑ sinɑmɔ Dɑfidin sinɑ ɡɔnɑ sɔɔ. Mɛyɑ bɑ koo mɑɑ win tiin ɡoru deri tɔɔwɔ sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru tɑ n sɔ̃ɔ kɑ purɑ soorɑmɔ.
31Kon bu sɛɛyɑsiɑ ben durum sɔ̃ wi kɑ win bibun bweseru, kɑ win bwɑ̃ɑbu. Kon de kɔ̃sɑ yu Yerusɑlɛmuɡibu kɑ Yudɑbɑ deemɑ, ye nɑ rɑɑ bu sɔ̃ɔwɑ, yèn sɔ̃ bɑ ǹ wure bu mɑn swɑɑ dɑki.
32Mɑ Yeremi u tireru ɡɑru suɑ u Bɑruku, Nɛriyɑn bii, wi u sɑ̃ɑ tire yoro wɛ̃. Yerɑ u mɑɑ nùn tire te Yoyɑkimu u dɔ̃ɔ mɛni min ɡɑri sɔ̃ɔwɑ kpuro. Mɑ u yi yoruɑ u mɑɑ ɡɑri ɡɛɛ yoruɑ yi yi kɑ yi weenɛ.