Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Tauwai

Tauwai 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauginemo ma valivaliumi Taupatimi nuwemi ima kauleya. Ma valivaliumi ko vivile kauwa bi pilipili laḡandimo ba ko giuna gado, “Yawasanidi mote kaka yàmai nuwavisu munaḡedi.”
2Suwala, nawalai bi kipola yanedi sai dudubala bi nabu ya vakamaḡe, mulinemo kaka yada ya laumaḡata gabunemo.
3Kwa noḡoti te nima tausagum sa gusugusu bi kaḡem em ani vamakamakai a mwalulu. Bi mwakam kamya anisana guda kauwena ba a kuluva bi matam ai gaḡugaḡu te mote kumai kita kauwa.
4Sauginemo beyam i potana ba etamo dagugu mote kuma vaiye. Bamo te witi sa ḡaviḡavi guda bi daguguna ya saḡasaḡa ee sale sai beya takataka bi mote luvana kuma vaiyedi. Bi mwanuwa kalinedimo kwa kena nuwasa.
5Taupatim kwa gei noḡoti muliḡa kaka kwai magula kauwa. Mba saugidimo kwa lauvayado bi kaidakiḡa nawa kwa naile. Dabam ya yaguna bi tubuḡa wai ḡemotina noḡotina lisimmo ya kovi. Tam kaka gabu kenakena nonoḡinemo kwa nawa kwai yawasi bi em pekimo tauḡaba sa ḡabem.
6Ma valivalium Taupatim kwa noḡoti, muliḡa kaka em yawasana visuvisuna maibena sein kipokipolina ya nuwaḡavuka, ee gulewa goldimo voivoiyena ya nuwagolu, ee mai gauba dugina ya nuwanuwagoluna.
7Te tubuḡa ya munaḡa yaila gobusa bi aluwa Maimaituwa i vitevitedana ya vai munaḡe.
8Tauwailovelove i giuna gado, “Yawasana banina geḡa, giukauwa te bai matabudi banidi geḡa.”
9Tauwailovelove ba i nuwauyauya bi i ḡoeḡoena ba lava yai loveloveda te mba nuwauyauyana banina ta sibe. Tana nuwauyeuyedi i noḡotiwaitetedi bi i wai laulubidi te giukauwa.
10Tauwailovelove i ḡoeḡoena ba didimana giudi ya gilumidi bi i gilugilumidina ba kamaina te giukauwa giudi.
11Mba nuwauyeuyedi giudi ba mai kai manimanidi tauḡamo nimedimo te sipu sa labedi bi sa tupa wai didimanidi bi giudi kota mai tutu manimanidi kai mododimo tututu patinidi. Bai matabuna tauwailovelove ya wailovedana ba Maimaituwa i viteda.
12Natugu mba giudi kwa legaudi. Bi kwa kita kauwa, anapu vaina bi buka wapewapedi gilumidi mote ima kovi bi kwa waitepedina eete tunim ya daboka.
13Bai matabuna kona vaiye bi egu noḡota ba niga mainana, Maimaituwa ko vivile bi kalinana ko voteyeteye. Mba kauwina dabanemo te Maimaituwa i voiyeda.
14Bi tada bai matabuna kanidavonemo ee masagabomo ta voivoiyena, visuvisu ee gebogebo bi Maimaituwa kaka ya kulavitavitaledi.