Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Lau Guguya

Lau Guguya 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma hewahewalimiu yo ma hasahasalamiu, tabu Tau Ginaulimiu au nuwa fuiyen, doꞌata emi fuya tautaulaꞌi yo tinatinalaꞌi yai auwe, “Hige amna hesa loholohona ai lobahi.”
2Bena ami nuwatuhui, doꞌata emi fuya tautaulaꞌi yo tinatinalaꞌi yai, matamiu sa gafu doha maihala, nawalahi yo kipwala sa ꞌwahuꞌwahuhuli yo doha usa yadadi galewa sa fafakamumu.
3Nimamiu, aba bobodiyemiu hola hige ti tabutabubu, yo ahemiu sa fafaꞌadidilimiu hola hige ti belubelu, moꞌamiu hola hige ti gabo lisina yai ami anꞌan aba mamaina, matamiu ma loholohodi lisina yai ami itaꞌita, mate bena Tau Ginaulimiu, ami nuwatuhui.
4Beyamiu lisina yai dagugu edaꞌeda yai emi aba atahiyenna. Hola hige ti doꞌo, yo wawahin sa paipaisowa dagugudi, wana yo dagugu hesa - hesa, hola ami ataꞌatahiyedi mate, bena Yaubada ami nuwatuhui. Ataiꞌa edi gwane yai haba sa fanohimiu in moho ibege au atahi komakoman.
5Tau Ginaulimiu bena ami nuwatuhui, yo edaꞌeda launa ami ꞌwasabuwedi, doꞌata ami beꞌu. Kulumiu hola hige ti fou ofi doha didiyali tayadi, yo hola hige au lau welawelai. Doha kupati hanahanau haba ya peꞌi, yo emi amna hola hige ti tomatoma, mate bena ami nuwatuhui. Ma mwahumwahulimiu bena ami nuwatuhui. Tabu au bagibagi ee–, peꞌi fuyana, yena ami peꞌi, haba ami lau Biula. Na dodoga haba halamiu sa tan eloꞌelolosi.
6Aho te, au nuwatuhui paꞌana haba ami peꞌi doha mahina pwalana ya tamotu, yo gulewa ya tamo golugolu yo doha hoꞌowa aba yahiyahi ya tamo golugolu, yo balawa, hoꞌowa aba yahiyahina ya tamotu.
7Ami peꞌi, haba ami fuyo tanohi, na yaluwamiu haba sa fuyo Yaubada lisina.
8Yau, Tau lau faꞌata, yawa, “Ginauli mahudoꞌidi hige aniyona! Kufana!”
9Yau, Tau lau faꞌata mate, E sibasiba wananaha be E anfatalahaen dodoga lebedi yai be haba sa sibasiba hinaga. Nuwatuhu te, E fadosi komakomanidi, wananaha e higeꞌe? Be gaimumu te E pei dailidi.
10E anpate be E liba fadudulaidi, habahim E ulidi be sa famala gaimumu wananahadi.
11Doga sibasibana ena liba sa faꞌankamkamna in moho ya fafadudulai doha tuꞌe, tau paisowa ya abi doha tuꞌe tau paisowa ya eliꞌeliyen bulumakau yai be haba ya foya dudulaiꞌi. Ibe ena gaimumu loholohona ya pei gogondi buka yai, haba ya ota hige anadan. Ibege i fatautau doha powati tau paisowa ya tutu fapatu lawen oyagi yai be ya abi didin.
12Natugu, u itaꞌita komakoman! Ginauli hahaisa u lau afuledi. Uliꞌuli paisowana ibege i ofi, na sibasiba anpatena ya faꞌamna heyaheyaya!
13Gaimumu mahudoꞌidi haꞌa ami atahidi be egu liba E falafusofa doha ite:
14Guyau emi laulau simosimodi haba ya fakasadi, loholohodi yo heyaheyayadi, be Yaubada au faꞌatitiyen yo ena laugagayo au famuli watanidi paꞌana ya ginaulimiu.