Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sofoni

Sofoni 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛɛ sekuru sɑribɑ, i de i sinɑ i bwisiku,
2Yinni Gusunɔn himbɑ yu sere koorɑ. Kpɑ tɔ̃ɔ te, tu ku rɑɑ bɛɛ sɑmbɑ ko nɡe doo sɑko ɡe ɡɑ kɑ woo doonɔ. I de i sinɑ i bwisiku Yinni Gusunɔn mɔru bɑkɑ yen tɔ̃ru tu sere tunumɑ tu bɛɛ deemɑ.
3Bɛɛ be i tii kɑwe kpuro tem mɛ sɔɔ, i Yinni Gusunɔ kɑsuo. Bɛɛ be i nùn mɛm nɔɔwɛ, i ɡem kɑsuo, kpɑ i tii kɑwɑ. Sɔrɔkudo i ko i yɑri Gusunɔn mɔrun tɔ̃ɔ te sɔɔn di.
4Gɑsɑn tem mu koo bɑnsu ko. Kpɑ Asikɑloni yu yɔ̃rɑ dirɑ. Bɑ koo Asidɔdun tɔmbu ɡirɑ sɔ̃ɔ sɔɔ ɡbɑ̃ɑrɑ. Kpɑ bu Ekoronin tɔmbu seeyɑ ben wuun di.
5Bɛɛ Keretin bweseru, bɛɛ be i wɑ̃ɑ nim wɔ̃kun ɡoorɔ, i kɑm kuɑwɑ. Wunɛ mɑɑ Kɑnɑni, wunɛ wi ɑ sɑ̃ɑ Filisitibɑn tem, Yinni Gusunɔ u nun ɡerusimɔ. U nɛɛ, u koo nun kpeerɑsiɑ. Goo kun mɑɑ sinɑmɔ wunɛ sɔɔ.
6Nim wɔ̃kun ɡoo te, tɑ koo kowɑ kpɑrɑ yenu, mi kpɑrobu bɑ ko n dɑ bɔsu bɑ n ben yɑ̃ɑnu kpɑrɑmɔ.
7Domi sɑɑ ye sɔɔ, Gusunɔ, Yudɑbɑn Yinni u koo ben be bɑ tie kpɑrɑ kpɑ u kɑ ben yobu wurɑmɑ. Nim wɔ̃kun ɡoo te, tɑ koo ko beɡiru. Miyɑ bɑ ko n dɑ yɑɑ sɑbenu kpɑre, kpɑ yokɑ bu kpunɑ Asikɑloniɡibun diɑ mi.
8U Mɔɑbubɑ kɑ Amɔnibɑn wɔmɑ nuɑ ye bɑ kɑ win tɔmbu sekuru doke. Mɑ bɑ tii suɑ bɑ ben tem nɔɔ burɑ yenu susisiɑ.
9Yen sɔ̃nɑ wi, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, wi, wi u wɔllu kɑ tem mɔ, u nɛɛ, sere kɑ win wɑ̃ɑru, u koo de Mɔɑbubɑ bu kɑm ko nɡe Sodomuɡibu, kpɑ Amɔnibɑ bu mɑɑ kɑm ko nɡe Gomɔrɑɡibu, ben tem mu yɑkɑ kɔ̃susu kpi, ǹ kun mɛ mu ɡɔsirɑ bɔru. Gɑ̃ɑnu kun mɑɑ kpiimɔ mi sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Win tɔn be bɑ tie, bɑ koo Mɔɑbu be, kɑ Amɔni be wɔri bu ben yɑ̃nu ɡurɑ bu tem tubi di.
10Yeniwɑ Gusunɔ u koo de yu bu deemɑ ben tii suɑbun sɔ̃ kɑ sere mɑɑ ye bɑ wi, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinnin tɔmbu wɔnwɑ bɑ sekuru doke.
11Wi, Yinni Gusunɔ, u ǹ kɑ bu wɔnwɔndu mɔ̀. U koo hɑnduniɑ kpuron bũnu kɑm koosiɑ. Bɑɑ bwese ni nu wɑ̃ɑ tem burenɔ, nu koo yiirɑ win wuswɑɑɔ nin wusɔ.
12Bɛɛ Etiopiɡibu, bɑ koo mɑɑ bɛɛ sɔkiri kɑ win tɑkobi bu ɡo.
13U koo win nɔmu dɛmiɛ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeuɔ u Asiriɡibu kɑm koosiɑ, kpɑ Ninifu yu ko bɑnsu. Gɑ̃ɑnu kun mɑɑ kpiimɔ mi.
14Yɑɑ sɑbenɑ nu koo sinɑ mi, yɛɛ bwese bwesekɑ ɡesi. Boorosu kɑ duuru bɛɛkunɑ nu koo kpunɑ furɔ si bɑ yen ɡberebɑ kuɑn sɔɔwɔ. Bɑ koo kuuki nɔ sɑɑ fɛnɛntibɑn di. Nɔni swɑ̃ɑrɑ ko n wɑ̃ɑ yen kɔnnɔwɔ. Domi dirun burɑ te bɑ kuɑ kɑ sɛdurun dɑ̃ɑ tɑ koo kɛsikirɑ.
15Nɡe mɛyɑ wuu ɡe, ɡɑ koo ko, ɡe, ɡe ɡɑ rɑɑ tii sue mi, mɑ ɡɑ tɑmɑɑ ɡɑ wɑ̃ɑwɑ bɔri yɛndu sɔɔ, mɑ ɡɑ tii sɔ̃ɔmɔ ɡɑ mɔ̀, ɡerɑ ɡɑ kpuro kere. Wee ɡɑ wɔrumɑ ɡɑ bɑnsu kuɑ. Gɑ kuɑ yɛɛn wɑ̃ɑ yeru. Wi u sɑrɔ mi, u koo wiɑ kowɑ u nɔmɑ kpɑrɑ.