Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Zefanias

Zefanias 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Ipapasnek yo ay mansagong en Diyos, dakayo ay napakombaba ya managtongpal en sisya. Man-amag kayo si siged ya ipababa yo di nemnem yo sin sangoanana. Mo siya say iyat yo, mabalin ay malisian yo di dosa sin agew ay pangipailaan Diyos si bonget na.