Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Sofoni

Sofoni 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛɛ sekuru sɑribɑ, i de i sinɑ i bwisiku,
2Yinni Gusunɔn himbɑ yu sere koorɑ. Kpɑ tɔ̃ɔ te, tu ku rɑɑ bɛɛ sɑmbɑ ko nge doo sɑko ge gɑ kɑ woo doonɔ. I de i sinɑ i bwisiku Yinni Gusunɔn mɔru bɑkɑ yen tɔ̃ru tu sere tunumɑ tu bɛɛ deemɑ.
3Bɛɛ be i tii kɑwe kpuro tem mɛ sɔɔ, i Yinni Gusunɔ kɑsuo. Bɛɛ be i nùn mɛm nɔɔwɛ, i gem kɑsuo, kpɑ i tii kɑwɑ. Sɔrɔkudo i ko i yɑri Gusunɔn mɔrun tɔ̃ɔ te sɔɔn di.
4Gɑsɑn tem mu koo bɑnsu ko. Kpɑ Asikɑloni yu yɔ̃rɑ dirɑ. Bɑ koo Asidɔdun tɔmbu girɑ sɔ̃ɔ sɔɔ gbɑ̃ɑrɑ. Kpɑ bu Ekoronin tɔmbu seeyɑ ben wuun di.
5Bɛɛ Keretin bweseru, bɛɛ be i wɑ̃ɑ nim wɔ̃kun goorɔ, i kɑm kuɑwɑ. Wunɛ mɑɑ Kɑnɑni, wunɛ wi ɑ sɑ̃ɑ Filisitibɑn tem, Yinni Gusunɔ u nun gerusimɔ. U nɛɛ, u koo nun kpeerɑsiɑ. Goo kun mɑɑ sinɑmɔ wunɛ sɔɔ.
6Nim wɔ̃kun goo te, tɑ koo kowɑ kpɑrɑ yenu, mi kpɑrobu bɑ ko n dɑ bɔsu bɑ n ben yɑ̃ɑnu kpɑrɑmɔ.
7Domi sɑɑ ye sɔɔ, Gusunɔ, Yudɑbɑn Yinni u koo ben be bɑ tie kpɑrɑ kpɑ u kɑ ben yobu wurɑmɑ. Nim wɔ̃kun goo te, tɑ koo ko begiru. Miyɑ bɑ ko n dɑ yɑɑ sɑbenu kpɑre, kpɑ yokɑ bu kpunɑ Asikɑlonigibun diɑ mi.
8U Mɔɑbubɑ kɑ Amɔnibɑn wɔmɑ nuɑ ye bɑ kɑ win tɔmbu sekuru doke. Mɑ bɑ tii suɑ bɑ ben tem nɔɔ burɑ yenu susisiɑ.
9Yen sɔ̃nɑ wi, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, wi, wi u wɔllu kɑ tem mɔ, u nɛɛ, sere kɑ win wɑ̃ɑru, u koo de Mɔɑbubɑ bu kɑm ko nge Sodomugibu, kpɑ Amɔnibɑ bu mɑɑ kɑm ko nge Gomɔrɑgibu, ben tem mu yɑkɑ kɔ̃susu kpi, ǹ kun mɛ mu gɔsirɑ bɔru. Gɑ̃ɑnu kun mɑɑ kpiimɔ mi sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Win tɔn be bɑ tie, bɑ koo Mɔɑbu be, kɑ Amɔni be wɔri bu ben yɑ̃nu gurɑ bu tem tubi di.
10Yeniwɑ Gusunɔ u koo de yu bu deemɑ ben tii suɑbun sɔ̃ kɑ sere mɑɑ ye bɑ wi, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinnin tɔmbu wɔnwɑ bɑ sekuru doke.
11Wi, Yinni Gusunɔ, u ǹ kɑ bu wɔnwɔndu mɔ̀. U koo hɑnduniɑ kpuron bũnu kɑm koosiɑ. Bɑɑ bwese ni nu wɑ̃ɑ tem burenɔ, nu koo yiirɑ win wuswɑɑɔ nin wusɔ.
12Bɛɛ Etiopigibu, bɑ koo mɑɑ bɛɛ sɔkiri kɑ win tɑkobi bu go.
13U koo win nɔmu dɛmiɛ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geuɔ u Asirigibu kɑm koosiɑ, kpɑ Ninifu yu ko bɑnsu. Gɑ̃ɑnu kun mɑɑ kpiimɔ mi.
14Yɑɑ sɑbenɑ nu koo sinɑ mi, yɛɛ bwese bwesekɑ gesi. Boorosu kɑ duuru bɛɛkunɑ nu koo kpunɑ furɔ si bɑ yen gberebɑ kuɑn sɔɔwɔ. Bɑ koo kuuki nɔ sɑɑ fɛnɛntibɑn di. Nɔni swɑ̃ɑrɑ ko n wɑ̃ɑ yen kɔnnɔwɔ. Domi dirun burɑ te bɑ kuɑ kɑ sɛdurun dɑ̃ɑ tɑ koo kɛsikirɑ.
15Nge mɛyɑ wuu ge, gɑ koo ko, ge, ge gɑ rɑɑ tii sue mi, mɑ gɑ tɑmɑɑ gɑ wɑ̃ɑwɑ bɔri yɛndu sɔɔ, mɑ gɑ tii sɔ̃ɔmɔ gɑ mɔ̀, gerɑ gɑ kpuro kere. Wee gɑ wɔrumɑ gɑ bɑnsu kuɑ. Gɑ kuɑ yɛɛn wɑ̃ɑ yeru. Wi u sɑrɔ mi, u koo wiɑ kowɑ u nɔmɑ kpɑrɑ.