Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlomɔɔ u Eɡibitin sunɔn bii suɑ kurɔ. Nɡe mɛyɑ bɑ kɑ ɑrukɑwɑni bɔkuɑ. Mɑ u kɑ kurɔ wi dɑ Dɑfidin wuu Yerusɑlɛmuɔ sere u kɑ win tiin yɛnu bɑni kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru, kɑ sere mɑɑ ɡbɑ̃rɑ te u koo bɑni u kɑ Yerusɑlɛmu sikerenɑ.
2Isirelibɑ bɑ rɑ yɑ̃kuru kowɑ ɡunɡunu wɔllɔ sɑɑ ye sɔɔ, domi bɑ ǹ ɡinɑ diru ɡɑru bɑnɛ mi bɑ ko n dɑ Yinni Gusunɔ sɑ̃.
3Sɑlomɔɔ u Yinni Gusunɔ kĩɑ. Mɑ u win tundo Dɑfidin woodɑ kpuro mɛm nɔɔwɑ. Mɛyɑ win tii u rɑ yɑ̃kunu ko ɡunɡunu wɔllɔ, kpɑ u turɑre dɔ̃ɔ doke mi.
4Sɔ̃ɔ teeru Sɑlomɔɔ sinɑ boko u seewɑ u dɑ Gɑbɑoniɔ u kɑ yɑ̃kuru ko. Domi miyɑ yɑ̃ku yee bɑkɑrɑ wɑ̃ɑ. Yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu dɑbi dɑbinɑ u dɔmɑ te kuɑ mi.
5Gɑbɑoni miyɑ Yinni Gusunɔ u nùn kure dosu sɔɔ wɔ̃kuru. U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ bikio ye ɑ kĩ n nun kuɑ.
6Sɑlomɔɔ u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ wunɛn bɔ̃ɔ Dɑfidi nɛn tundo kĩi ɡeeru sɔ̃ɔsi yèn sɔ̃ u sĩɑ dee dee ɡem sɔɔ kɑ ɡɔ̃ru dɛɛrɔ wunɛn wuswɑɑɔ. Ye yɑ kpuro kere, yerɑ ɑ derɑ nɛ, win bii, nɑ kuɑ win kɔsire bɑndu sɔɔ ɡisɔ.
7Yinni Gusunɔ, wunɑ ɑ mɑn ɡɔsɑ ɑ kuɑ nɛn tundo Dɑfidin kɔsire. Wee nɛ ɑluwɑɑsi piibuwɑ. Nɑ ǹ yɛ̃ mɛ kon ko n kɑ tɔn be kpɑrɑ.
8Nɑ mɑɑ wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ, be, be ɑ ɡɔsɑ. Mɑ bɑ mɑɑ dɑbi sere bɑ ǹ ɡɑrirɔ.
9Yen sɔ̃, ɑ mɑn bwisi kɛ̃ɛyɔ n kɑ bu kpɑrɑ, kpɑ n kpĩ n ɡeɑ kɑ kɔ̃sɑ wunɑnɑ. Mɑ n kun mɛ, wɑrɑ u koo kpĩ u wunɛn tɔn dɑbi teni kpɑrɑ.
10Mɑ Sɑlomɔɔn wisi bi, bu Yinni Gusunɔ dore.
11Yerɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ǹ bikie wunɛn wɑ̃ɑru tu dɑkɑɑ dɑ, ɑ ǹ mɑɑ bikie ɑ n dukiɑ mɔ, mɛyɑ ɑ ǹ mɑɑ wunɛn yibɛrɛbɑn ɡɔɔ kɑnɛ. Adɑmɑ bwisiyɑ ɑ bikiɑ ɑ kɑ kpĩ ɑ wunɛn tɔmbu kpɑrɑ dee dee.
12Yen sɔ̃nɑ kon nun kuɑ nɡe mɛ ɑ ɡeruɑ. Kon nun lɑɑkɑri kɑ bwisi kɛ̃ yìn bweseru ɡoo kun wɑɑre, mɛyɑ ɡoo kun mɑɑ ye wɑsi wunɛn biru.
13Kon mɑɑ nun dukiɑ kɑ bɛɛrɛ wɛ̃ wunɛn wɑ̃ɑru sɔɔ ye ɑ ǹ bikie. Sinɑmbu sɔɔ, ɡoo sɑri wi u koo kɑ nun nɛrɑ.
14Yen biru ɑ̀ n sĩimɔ nɛn swɛɛ sɔɔ, mɑ ɑ nɛn woodɑbɑ kɑ nɛn yiirebu mɛm nɔɔwɑmmɛ nɡe mɛ wunɛn tundo Dɑfidi u kuɑ, kon de wunɛn wɑ̃ɑru tu dɑkɑɑ dɑ.
15Sɑɑ yerɑ Sɑlomɔɔ u yɑndɑ mɑ u tubɑ mɑ Yinni Gusunɔwɑ u kɑ nùn ɡɑri kuɑ dosu sɔɔ. Mɑ u ɡɔsirɑmɑ Yerusɑlɛmuɔ u dɑ mi Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororɑ yii u yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kuɑ mi, kɑ siɑrɑbun yɑ̃kunu. Mɑ u win bwɑ̃ɑbu kpuro dim sokɑ.
16Sɔ̃ɔ teeru kurɔ tɑnɔbu yiru ɡɑbu bɑ nɑ sinɑ boko Sɑlomɔɔn mi, bɑ yɔ̃rɑ win wuswɑɑɔ.
17Mɑ ben turo u nɛɛ, yinni, ɑ mɑn yisɑ kuo. Nɛ kɑ kurɔ winiwɑ sɑ wɑ̃ɑ dii teerɔ. Win bɔkuɔrɑ nɑ yiirɑ nɑ mɑrɑ.
18Ye nɑ mɑrɑ, yen sɔ̃ɔ itɑserɑ win tii u mɑɑ mɑrɑ. Mɑ sɑ wɑ̃ɑ dii tee te sɔɔ sɑnnu. Goo kun mɑɑ kɑ sun wɑ̃ɑ mi.

19Ye n kuɑ wɔ̃kuru yerɑ u win bii kpunɑri u ɡo.
20Yinni, yerɑ u seemɑ wɔ̃ku te, u nɛn bii suɑ sɑɑ nɛn yɛ̃sɑn di ye nɑ do. Mɑ u nùn kpĩ win tororu wɔllɔ. Yen biru u win bii ɡoo te suɑ u mɑn yiiyɑ.
21Ye nɑ seewɑ bururu n kɑ nɛn bii bɔm kɛ̃, yerɑ nɑ deemɑ bii ɡorɑ. Mɑ nɑ wure nɑ bii wi mɛɛrɑ tii, nɑ deemɑ u ǹ sɑ̃ɑ nɛɡii.
22Mɑ win winsim u nɛɛ, nɛn biiwɑ u wɑsi. Gbiikoo wi, u mɑɑ nɛɛ, n ǹ mɛ, wunɛɡiiwɑ u ɡu. Mɛsumɑ bɑ sikirinɑmɔ sinɑ bokon wuswɑɑɔ.
23Yerɑ sinɑ boko u nɛɛ, too wee, bɛɛ kpuro i ǹ wure. Domi wini ù n nɛɛ, win biiwɑ u wɑsi kpɑ wiɔnɔ u nɛɛ, ɑɑwo, wunɛɡiiwɑ u ɡu.
24Ǹ n mɛn nɑ, i mɑn tɑkobi tɑmɑ. Mɑ bɑ kɑ nùn ye nɑɑwɑ.
25Mɑ u nɛɛ, bu bii wi u wɑsi mi burɑnɔ kpirinu yiru. Kpɑ ben bɑɑwure u kpiri kpirikɑ suɑ.
26Yerɑ wɔnwɔndɑ bii win mɛron tii mwɑ. Mɑ u sinɑ boko sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn yinni, nɑ nun kɑnɑmɔ, ɑ nùn bii wi wɛ̃ɛyɔ. A ku de bu nùn ɡo. Adɑmɑ turo wini u nɛɛ, ɑ nùn burɑnɔ kpɑ u ku ko bɛsɛn ɡooɡii.
27Yerɑ sinɑ boko u nɛɛ, i ku bii wi ɡo. I kurɔ ɡbiikoo bii wi wɛ̃ɛyɔ. Wiyɑ u sɑ̃ɑ win mɛro.
28Ye Isirelibɑ kpuro bɑ nuɑ nɡe mɛ sinɑ boko u siri bɑ nùn nɑsiɑ. Domi bɑ wɑ mɑ Gusunɔwɑ u nùn bwisi yi kɑ̃ u kɑ siri bi kuɑ.