Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerɑ Yinni Gusunɔ u derɑ win sɔmɔ ɡoo u seemɑ sɑɑ Yudɑn di u nɑ Betɛliɔ sɑnɑm mɛ Yeroboɑmu u turɑre dɔ̃ɔ dokemɔ ben yɑ̃ku yerɔ.
2Mɑ u yɑ̃ku yee te nɔɔɡiru sue u nɛɛ, yɑ̃ku yeru wunɛ! Yɑ̃ku yeru wunɛ! A nɔɔwɔ ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, wee bɑ koo bii tɔn durɔ ɡoo mɑ Dɑfidin bweseru sɔɔ, kpɑ bu nùn yĩsiru kɛ̃ Yosiɑsi. Wiyɑ u koo se u kɑ bũu yɑ̃ku kowo be yɑ̃kuru ko mi bɑ rɑ rɑɑ yɑ̃kuru ko. Kpɑ bu tɔmbun kukunu dɔ̃ɔ mɛni wunɛn wɔllɔ.
3Gusunɔn sɔmɔ wi, u mɑɑ nɛɛ, yɑ̃ku yee teni, tɑ koo bɛsikirɑwɑ. Kpɑ ten yɑ̃ku torom mu yɑri bɑɑmɑ. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo ɡiɑ mɑ Yinni Gusunɔwɑ u ɡɑri yi ɡeruɑ.
4Sɑnɑm mɛ Yeroboɑmu u nuɑ ye sɔmɔ wi, u yɑ̃ku yee te ɡerusi, yerɑ u nɔmu dɛmiɑ u nɛɛ, i nùn mɔɔ. Adɑmɑ Yeroboɑmun nɔmu ɡe u Gusunɔn sɔmɔ wi tĩi mi, ɡɑ ɡu, mɑ u kpɑnɑ u ɡu kure.
5Yerɑ yɑ̃ku yee te, tɑ bɛsirɑ, mɑ ten yɑ̃ku torom mɛ mu wɑ̃ɑ wɔllɔ mu pusi yɑm kpuro nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u rɑɑ ɡeruɑ sɑɑ sɔmɔ win nɔɔn di.
6Yerɑ Yeroboɑmu u Gusunɔn sɔmɔ wi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ Gusunɔ wunɛn Yinni kɑnɔ nɛn sɔ̃, kpɑ u de nɛn nɔmu ɡe, ɡu wurɑmɑ nɡe mɛ ɡɑ rɑɑ sɑ̃ɑ. Mɑ sɔmɔ wi, u Yinni Gusunɔ kɑnɑ. Yerɑ Yinni Gusunɔ u derɑ nɔmu ɡe, ɡɑ wurɑmɑ nɡe mɛ ɡɑ rɑɑ sɑ̃ɑ.
7Sɑɑ yerɑ sinɑ boko Yeroboɑmu u nɛɛ, ɑ duumɑ nɛn yɛnuɔ kpɑ ɑ di. Yen biru, kpɑ n nun kɛ̃nu wɛ̃.
8Yerɑ Gusunɔn sɔmɔ wi, u sinɑ boko wisɑ u nɛɛ, bɑɑ ɑ̀ n nɛɛ, kɑɑ mɑn wunɛn dirun ɑrumɑnin bɔnu kɛ̃, nɑ ǹ duɔ wunɛn yɛnuɔ. Nɑ ǹ mɑɑ dĩɑnu ɡɑnu dimɔ. Mɛyɑ nɑ ǹ mɑɑ nim nɔrumɔ.
9Domi Yinni Gusunɔwɑ u mɑn woodɑ yeni wɛ̃ u nɛɛ, n ku rɑ dĩɑnu ɡɑnu di, n ku rɑ nim nɔ, n ku rɑ mɑɑ ɡɔsirɑ kɑ swɑɑ ye nɑ kɑ nɑ.
10Ye u yenibɑ ɡeruɑ u kpɑ, yerɑ u swɑɑ ɡɑɑ mwɑ u kɑ sĩɑ.
11Sɑɑ ye sɔɔ, Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ ɡoo u mɑɑ wɑ̃ɑ Betɛli mi. Yerɑ win bii tɔn durɔbu bɑ nɑ, bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ kpuro ye Gusunɔn sɔmɔ wi, u kuɑ Betɛli mi dɔmɑ te, kɑ mɑɑ ɡɑri yi u sinɑ boko Yeroboɑmu sɔ̃ɔwɑ.
12Ye durɔ tɔkɔ wi, u nuɑ mɛ, yerɑ u bu bikiɑ u nɛɛ, swɑɑ yerɑ̀ u mwɑ u kɑ sĩɑ. Mɑ bii be, bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ swɑɑ ye u kɑ sĩɑ.
13Yerɑ u nɛɛ, bu win kɛtɛku ɡɑɑri bɔkuo. Ye bɑ ɡu ɡɑɑri bɔkuɑ bɑ kpɑ, u ɡu sɔni.
14Mɑ u Gusunɔn sɔmɔ wi nɑɑ swĩi. Yerɑ u nùn deemɑ u sɔ̃, dɑ̃ɑ bɑkɑru ɡɑrun nuurɔ u nùn bikiɑ u nɛɛ, wunɑ Gusunɔn sɔmɔ wi u nɑ sɑɑ Yudɑn tem di? Mɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, oo, nɛnɑ.
15Mɑ durɔ tɔkɔ wi, u nɛɛ, su wurɑ su dɑ nɛn yɛnuɔ su di.
16Adɑmɑ sɔmɔ wi, u nùn wisɑ u nɛɛ, n ǹ koorɔ n kɑ nun wurɑ n sere mɑm nɛɛ, kon di mi, kpɑ n nɔ.
17Domi Yinni Gusunɔwɑ u mɑn woodɑ yeni wɛ̃, u nɛɛ, n ku rɑ di, n ku rɑ mɑɑ nim nɔ mi. Kpɑ n ku rɑ kɑ mɑɑ swɑɑ ye wɔmɑ ye nɑ kɑ dɑ.
18Yerɑ durɔ tɔkɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn tii Gusunɔn sɔmɔwɑ nɡe wunɛ. Gusunɔwɑ u mɑn win ɡɔrɑdo ɡɔriɑmɑ, u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, n kɑ nun ɡɔsiɑmɑ nɛn yɛnuɔ ɑ di mi, kpɑ ɑ nɔ. N deemɑ weesɑ durɔ tɔkɔ te, tɑ mɔ̀.

19Mɑ Gusunɔn sɔmɔ wi, u ɡɔsirɑmɑ u dɑ durɔ tɔkɔ win yɛnuɔ u di u nɔrɑ.
20Ye bɑ sɔ̃ bɑ dimɔ, yerɑ Yinni Gusunɔ u kɑ durɔ tɔkɔ te ɡɑri kuɑ.
21Mɑ durɔ tɔkɔ te, tɑ Gusunɔn sɔmɔ wi sɔ̃ɔwɑ kɑ dɑm tɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, yèn sɔ̃ ɑ ǹ win ɡere mɛm nɔɔwɛ wi, wi u sɑ̃ɑ wunɛn Yinni,
22mɑ ɑ ɡɔsirɑmɑ ɑ di ɑ nɔrɑ yɑm mini, mi u nɛɛ, ɑ ku di ɑ ku mɑɑ nɔ, yen sɔ̃nɑ tɛ̃ kɑɑ ɡbi. Adɑmɑ bɑ ǹ wunɛn ɡoru sikumɔ wunɛn bɑɑbɑbɑn sikɑɔ.
23Ye Gusunɔn sɔmɔ wi, u di u kpɑ u nɔrɑ, yerɑ durɔ tɔkɔ wi, u nùn kɛtɛku ɡɑɑri bɔkuɑ.
24Ye u ɡu sɔni u wiɔ, yerɑ swɑɑ sɔɔ ɡbee sunɔ ɡɑ nùn sɛ̃re ɡɑ ɡo. Mɑ win ɡoru tɑ kpĩ swɑɑ sɔɔ. Mɑ win kɛtɛku ɡe, kɑ ɡbee sunɔ ɡe, nu yɔ̃ win bɔkuɔ.
25Be bɑ sɑrɔ mi, bɑ ɡoo te wɑ, kɑ ɡbee sunɔ ɡe, ɡɑ yɔ̃ ɡoo ten bɔkuɔ. Ye bɑ turɑ wuu mi Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ te, tɑ wɑ̃ɑ, mɑ bɑ ye tɔmbu sɔ̃ɔwɑ.
26Ye Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ te, tɑ nuɑ mɛ, yerɑ tɑ nɛɛ, Gusunɔn sɔmɔ wiyɑ. Domi u ǹ Gusunɔn woodɑ mɛm nɔɔwɛ. Yen sɔ̃nɑ u nùn ɡbee sunɔ kpɑre ɡɑ nùn sɛ̃re ɡɑ ɡo nɡe mɛ u rɑɑ ɡeruɑ.
27Mɑ durɔ tɔkɔ te, tɑ ten bibu sɔ̃ɔwɑ tɑ nɛɛ, i mɑn nɛn kɛtɛku ɡɑɑri bɔkuo. Mɑ bɑ ɡu ɡɑɑri bɔkuɑ.
28Yerɑ u seewɑ u dɑ. Mɑ u deemɑ Gusunɔn sɔmɔn ɡoo te wee tɑ kpĩ. Mɑ kɛtɛku ɡe, kɑ ɡbee sunɔ ɡe, nu yɔ̃ ɡoo ten bɔkuɔ. Adɑmɑ ɡbee sunɔ ɡe, ɡɑ ǹ ɡoo te temɛ, ɡɑ ǹ mɑɑ kɛtɛku ɡe ɡo.
29Mɑ durɔ wi, u ɡoo te suɑ u sɔndi win kɛtɛku wɔllɔ u kɑ tu nɑ win wuuɔ, u sikɑ siki wɔru ɡe u rɑɑ ɡbɑ win tiin sɔ̃n mi, u ten ɡɔɔ swĩ.
30Ye bɑ ɡoo te sikuɑ bɑ kpɑ, mɑ bɑ ɡɔɔ wuri kuɑ bɑ nɛɛ, wɑnyo, wɑnyo, nɛn kĩnɑsi!
31Ye bɑ yenibɑ kpuro kuɑ bɑ kpɑ, yerɑ Gusunɔn sɔmɔ durɔ tɔkɔ wi, u win bibu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ̀ n ɡu, i mɑn sikuo mi bɑ Gusunɔn sɔmɔ wi sikuɑ, kpɑ nɛn kukunu nu n kpĩ wiɡinun bɔkuɔ.
32Domi ɡɑri yi u ɡeruɑ Betɛlin sɔ̃, kɑ mɑɑ bũu turɑ ni bɑ bɑnɑ Sɑmɑrin wuu mɑrosɔn sɔ̃, yi koo koorɑwɑ kɑm kɑm.
33Bɑɑ mɛ bɑ Yeroboɑmu kirɔ kuɑ, kɑ mɛ, u ǹ win ɡɔ̃ru ɡɔsie. U mɑɑ kpɑm bũu yɑ̃ku kowobu ɡɔsɑwɑ win tɔmbu sɔɔ, be bɑ yen kĩru mɔ.
34Yerɑ yɑ Yeroboɑmun yɛnuɡibu durum koosiɑ. Yen sɔ̃nɑ Gusunɔ u win bweseru kpeerɑsiɑ tem mɛ kpuro sɔɔ.