Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑɑ yè sɔɔ Sebɑn sunɔ tɔn kurɔ u nuɑ mɑ Yinni Gusunɔ u derɑ Sɑlomɔɔ u yĩsiru yɑrɑ, yerɑ u dɑ u kɑ Sɑlomɔɔn bwisi yin sɑkɑ mɛɛri kpɑ u nùn ɡɑ̃ɑ sɛ̃sɔɡii dɑbinu bikiɑ.
2U turɑ Yerusɑlɛmuɔ kɑ win sinɑ bwɑ̃ɑ dɑbinu be bɑ nùn swĩi kɑ yooyoo si su turɑre kɑ wurɑ dɑbinu sɔɔwɑ, kɑ kpee ɡobiɡinu. Ye u turɑ Sɑlomɔɔn mi, mɑ u ɡeruɑ kpuro ye yɑ wɑ̃ɑ win ɡɔ̃ruɔ.
3Mɑ Sɑlomɔɔ u nùn wisɑ kpuro ye u bikiɑ. Yen ɡɑɑ kun nùn wisibu sɛ̃sie.
4Ye kurɔ wi, u Sɑlomɔɔn bwisi yi kpuro wɑ, kɑ dii te u bɑnɑ,
5kɑ dĩɑ ni u rɑ di, kɑ win bwɑ̃ɑbun wɑ̃ɑ yeru, kɑ win sɔm kowobun yɑ̃ɑ ni bɑ rɑ doke bu kɑ nùn nɔɔri, kɑ sere be bɑ rɑ nùn tɑm dokeye nɔrɑɔɡinu, kɑ mɑɑ yɑ̃ku ni u rɑ ko diru mi u rɑ Yinni Gusunɔ sɑ̃, ye kpuro yɑ nùn biti mwɑ sere u wom mwɛ.
6Mɑ u sinɑ boko Sɑlomɔɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wunɛn dɑm kɑ wunɛn bwisin bɑɑru ye nɑ nuɑ sɑɑ nɛn tem di, ye kpuro ɡemɑ.
7Adɑmɑ nɑ ǹ dɑɑ ɡɑri yi nɑɑnɛ kue sere nɑ kɑ tunumɑ mini. Wee, nɛn nɔni yi ye kpuro wɑ. Kɑ ɡem ye nɑ wɑ mini, bɑ ǹ dɑɑ mɑn yen bɔnu sɔ̃ɔwɑ. Wunɛn bwisi kɑ wunɛn dukiɑ yɑ kpɑ̃ n kere nɡe mɛ wunɛn yĩsirɑ yɑrɑ.
8Doo nɔɔruɡibɑ wunɛn tɔmbu kɑ wunɛn sɔm kowo be bɑ nun nɔɔrimɔ sɑɑ bɑɑyere. Mɑ bɑ wunɛn bwisi yin ɡɑri swɑɑ dɑki.
9Nɑ Gusunɔ wunɛn Yinni siɑrɑ wi u nun durom kuɑ u nun swĩi Isirelibɑn sinɑ ɡɔnɑ wɔllɔ. U bu kĩwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Yen sɔ̃nɑ u nun kuɑ ben sunɔ, ɑ n dɑ kɑ bu sirie dee dee.
10Mɑ u sinɑ boko wurɑ kɑ̃ tɔnnu itɑ kɑ bɔnu kɑ mɑɑ turɑre, kɑ kpee ɡobiɡinu. Sɑlomɔɔ kun mɑɑ turɑre wɑɑre ɡɑm ɡum di yɑ n kpɑ̃ɑru nɛ mɛ.
11Hirɑmun ɡoo nimkuu si su kɑ wurɑ nɑɑmɔ Ofirin di siyɑ su mɑɑ kɑ dɑ̃ɑ ɡeɑ ye bɑ mɔ̀ sɑntɑli nɑɑmɔ kɑ mɑɑ kpee ɡobiɡinu.
12Mɑ sinɑ boko u kɑ dɑ̃ɑ ye ɡberebɑ kuɑ sɑ̃ɑ yerɔ, kɑ sere mɑɑ win tiin dirɔ. Dɑ̃ɑ yerɑ u mɑɑ kɑ sinusu kuɑ kɑ be bɑ rɑ womusu kon mɔrɔkunu. Dɑ̃ɑ yen bweserɑ kun sɑɑrɑ mɔ. Mɛyɑ bɑ ǹ mɑɑ yen bweseru wɑɑre.
13Mɑ Sɑlomɔɔ u sunɔ tɔn kurɔ wi wɛ̃ kpuro ye u bikiɑ. U nùn kɛ̃ru kɑ̃wɑ nɡe mɛ win yiiko yɑ nɛ. Yen biru mɑ kurɔ wi, u ɡɔsirɑ u wurɑ win temɔ kɑ win bwɑ̃ɑbu.
14Wurɑ ye Sɑlomɔɔ u rɑ wɑ wɔ̃ɔ kɑ wɔ̃ɔ yɑ sɑ̃ɑwɑ tɔnnu yɛndu.
15Ye bɑɑsi, u rɑ mɑɑ wurɑ mwɛ tenkubɑn mi kɑ mɑɑ sinɑm be u kɑ ɑrukɑwɑni bɔkuɑn mi, kɑ sere mɑɑ win tem beri berikɑn wiruɡibun mi.
16U derɑ bɑ tɛrɛ bɑkɑnu ɡoobu (200) kɑ tɛrɛ piiminu ɡoobɑ wunɔbu (300) kuɑ kɑ wurɑ. Tɛrɛ bɑkɑ nin teerun bunum mu sɑ̃ɑwɑ kilo nɔɔbɑ tiɑ. Mɑ piimii nin teerun bunum mu mɑɑ sɑ̃ɑ kilo tiɑ kɑ bɔnu. Mɑ u tɛrɛ ni doke diru ɡɑru sɔɔ, te bɑ sokumɔ Libɑnin dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ, win sinɑ kpɑɑrɔ.
18Yerɑ u mɑɑ sinɑ kitɑru kuɑ kɑ suunu donnu mɑ u tu wurɑ ɡeɑn tii pote.
19Sinɑ kitɑ te, tɑ yɔɔtiɑ mɔwɑ nɑɑ dɑbusɑnu nɔɔbɑ tiɑ. Mɑ bɑ ten mi u rɑ ɡbɑlli wɔwɑ koosiɑ. Mɑ tɑ nɔm sɔnditiɑ mɔ yɛ̃si yɛ̃sikɑ. Yen bɑɑyeren bɔkuɔrɑ bɑ ɡbee sunɔn weenɑsiɑ kuɑ yɑ yɔ̃, tiɑ nɔm dwɑrɔ, tiɑ mɑɑ nɔm ɡeuɔ.

20Mɑ bɑ mɑɑ ɡbee sinɑnsun weenɑsisu kuɑ wɔkurɑ yiru bɑ doke tiɑ tiɑ yɔɔtiɑ yen nɑɑ dɑbusɑru bɑɑteren yɛ̃si yɛ̃sikɑɔ. Nɔɔbɑ tiɑ yɑ wɑ̃ɑ nɔm dwɑrɔ, nɔɔbɑ tiɑ mɑɑ nɔm ɡeuɔ. Sunɔ ɡoo mɑɑ sɑri wi bɑ mɑɑ kitɑ ten bweseru kuɑre.
21Sɑlomɔɔn nɔri kpuro yi sɑ̃ɑwɑ wurɑ, kɑ sere mɑɑ win ɡbɛ̃ɑ ye u rɑ kɑ di win sinɑ kpɑɑrɔ te bɑ sokumɔ Libɑnin dɑ̃ɑ sɔ̃ɔn diru. Gɑ̃ɑnu ɡɑnu sɑri mi, ni bɑ kuɑ kɑ sii ɡeesu. Domi win wɑɑti ye sɔɔ, bɑ ǹ sii ɡeesu ɡɑrisi ɡɑ̃ɑnu,
22yèn sɔ̃ win tiin ɡoo nimkusu si su kɑ Hirɑmuɡisu tenkuru mɔ̀ sɑnnu su rɑ n nɑɑmɔ wɔ̃ɔ itɑ kɑ wɔ̃ɔ itɑ sɑɑ tontonden di, su n wurɑbɑ kɑ sii ɡeesu sɔɔwɑ kɑ suunu donnu kɑ wɔnnu kɑ ɡunɔ burɑsu.
23Sɑlomɔɔ u sinɑm be bɑ wɑ̃ɑ duniɑ sɔɔ kpuro bwisi kɑ dukiɑ kere.
24Tɔmbu kpuro bɑ rɑ n kɑsuwɑ bu win ɡɑri nɔ, win bwisi yi Yinni Gusunɔ u nùn kɑ̃n sɔ̃.
25Wɔ̃ɔ bɑɑɡere tɔmbu bɑ rɑ kɑ nùn kɛ̃nu nɑɑwɛ. Gɑbuɡinu sii ɡeesu, ɡɑbu wurɑ, ɡɑbu yɑbenu, ɡɑbu tɑbu yɑ̃nu, ɡɑbu turɑre, ɡɑbu mɑɑ dumi kɑ kɛtɛkunu.
26Mɑ Sɑlomɔɔ u tɑbu kɛkɛbɑ kɑsu yi dumi ɡɑwe kɑ mɑɑ mɑɑsɔbu. Tɑbu kɛkɛ yen ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ nɔrɔbu kɑ nɛɛru (1.400). Mɑɑsɔ be, bɑ mɑɑ sɑ̃ɑ nɔrɔbun subɑ wɔkurɑ yiru (12.000). Mɑ u mɑɑsɔ be yi yi wuu mɑrosɔ mi win tɑbu kɛkɛ yi wɑ̃ɑ kɑ sere mɑɑ Yerusɑlɛmuɔ mi win tii u wɑ̃ɑ.
27Mɑ u derɑ sii ɡeesu koorɑ Yerusɑlɛmu mi nɡe kpenu. U derɑ dɑ̃ɑ ɡeɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru yɑ dɑbiɑ nɡe yɑkɑsun dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sikɑmɔre ye yɑ rɑ n wɑ̃ɑ wɔwɑɔ.
28Sɑlomɔɔ u tenkubɑ mɔ be bɑ rɑ nùn dumi kɑ tɑbu kɛkɛbɑ dwem dɑɑwe Eɡibitiɔ kpɑ bu kɑ yi nɑ wuunu kɑ wuunu. Tɑbu kɛkɛ yen tiɑn ɡobi sɑ̃ɑwɑ sii ɡeesun ɡobi nɑtɑ. Dum tiɑn ɡobi mɑɑ sɑ̃ɑ sii ɡeesun ɡobi wunɑɑ weeru kɑ wɔkuru. Tenku berɑ bɑ rɑ mɑɑ yi Hɛtibɑn sinɑmbu kɑ Siriɡibun sinɑmbu dɔre nɡe mɛ.