Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Nehemia

Nehemia 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te polua 7 wagi soabode, te dei deli wabo side, te we bidi dabe aselama, te Jerusalemba sisinagasali, te sisinibo pesage te Wę Sabo Sunumi pąba sisinani. Augwaligo te Esraba hanalu wai, te pris te Godigo bomai po page koneai bidigo, te bomai pogo buku sela asao wali. Te bomai po Godigo te Israel dabeba te Mosesgo nogode mawai. Tialima, Esrago te buku selama, tama te sisinibo pesageba sela pali.
3Tama aga dolugulama, te bomai po te we bidiba te kigamu mu nedada pidubadi, te belo giliga tomo yagasobadi, te nai tubo siba usu nigi pai. Tama augwa te Esrago poba olo bugagia muai. Tama te olo bugagia munama, te po selama, koneabo usu ebo wai dabe, augwali me te sisinibo madide bidai dao.
4Hasia bolo augwali te bǫ nami selama, te Esrago te bomai po dolalu nedabo pesage me deli nigilai dao. Tama te Esra te pesagede dolaluai. Tama tede agai dolo nogo badu te bidi meba dolaluali, augwali nogi te tiwai, Matitia, Sema, Anaia, me Uria, Hilkia, me Masea. Tama te gasa bidi meba te pobase nogo badu dolaluali, augwa nogi te tiwai, Pedaia, Misael, me Malkia, Hasum, Hasbadana, Sekaraia, me Mesulam dao.
5Te Esra dolugulumainu nigali pesage, te dwasianu ugwanu elaluai. Tama aga te bomai po neda mawainu dolugulubo sogo, te tigidali we bidigo aga suabo usu yali. Tama agai te buku dagabo augwaligo subo sogo, te tigidali we bidi dolugulai dao.
6Tama Esrago te po wai, “Te Genuai Bidi nogi ugwaba sao. Agai te bomai God mu dao.” Tama tigidali we bidigo augwa nogo ugwaba selama, te tiwai po wali, “Mu da, mu dao,” wai. Tama tigidaligo kidu sugunu gulama, tama augwa tobolu tǫba basi gulama, tama augwa te Genuai Bidiba lotu po wai dao.
7Nosali te we bidi hodaluama, ma dologulalio. Tama te Esrago te bomai po augwaliba neda mabo sogo, te Livai mebago te bomai po page pusa mawai. Te Livai dabego nogi te tiwai, Jesua, Bani, Serebia, me Jamin, me Akup, me Sabetai, Hodia, me Masea, Kelita, Asaria, Josabat, me Hanan, Pelaia dao.
8Esrago te bomai po te Hibru pogo nedali, tama te Livai dabego te Aram pogo begelama, te we bidi dabego bugagia konemainu yai. Tama te Livai dabego te bomai po page augwaliba pusali.
9Te we bidi dabego te bomai pogo wabo po odolama, tama augwali haliga sęgę mu elama, tama augwa gela walio. Tama te polaluali gavman bidi Nehemia, me pris Esra, tama te Livai dabego te we bidi augwaliba te tiwai po wali, “Megi te dago Genuai Bidi Godigo te genuai bodolu muai side dao. Tama tiyu, dagego te homu dene eyu, gela weyu me igio,” wali.
10“Tagaliąo, dage te duga beba pelama, te genuai nai daa tugi piąo. Tama dagego te meba nai me, wain me, te nai sǫą pali we bidi dabe maiąo. Megi te Genuai Bidigo side digi da, tama tiyu dagego haliga sęgę me igimio. Menio. Dagego wiegi yai homu pemene te Genuai Bidiba elama, tama agai dage bomo mawaibao,” wali.
11Tama te Livai dabe te we bidi augwali tomode biliyu, tama te po augwaliba mayu, te augwali haliga dua nagame elama bidimainu ilali. Augwaligo te tama po augwaliba wali, “Te haliga sęgę ebo tagalao. Megi te Godigo genuai bodolu side me da, tama dagego homu dene me igimio,” wali.
12Tama te we bidi augwa beba pelama, tama augwa homu wiegi yai pemene elama, te nai me wę tuyu yai. Tama augwaligo te nai dage te nai sǫą pali we bidi mawai. Megi da, augwaligo te Godigo po page bugagia koneama, tama tiyu augwaligo te sę dabe yai dao.
13Te nosali me sogo be posobode te deli deli hanigo tobolu bidi dali, te pris me Livai dabego dali, te Esra sugi pali. Augwaligo homugo agai te bomai pogo po page te augwali bugagia ola momainu yai,
14Godigo te bomai po te Israel dabebolo te Mosesgo nogode mawai. Tama augwaligo po me deli te bomai pode elalubo suai. Te po e tiwai, te polua a naga olama, me badu si wabo te genuai side pedalubo sogo, te Israel we bidi te osogo bulaluyu bidibo bede bidiąo wai.
15Tama augwaligo te tigidali Jerusalem we bidiba me te gasa taunba po ola tolali. Augwaligo te tama po wali, “Dage te bulu duba pelama, te oliv ni nologo me, yabe me, te yogo ma sebedi yabe dabe me sao, tama te gasa yabe hauwa elalubo tobage ni yabe dabe seselama, te osogo bidabo be sę yao. Dagego te bomai pode wali po wali pelama, tama te sę dabe iyąo,” wai.
16Tialima, te we bidi pelama, te ni nologo sigi pelama, tama sela aselama, te osogo bidabo be dabe sę yani. Mebago te augwa be ugwadu daide digi sę yani, tama mebago te augwa be obo tomode sę yani, te augwa be mesalode, tama mebago te Godigo tempel be obo banis bagulali madi sę yai, tama mebago te Wę Sabo Madi Sunumi pąde te bidi sisinibo madi pąde sę yani, tama te Efraim Sunumi pąde elalubo sisinibo madi sę yani.
17Te Babilon tagalama ma asali we bidi tigidali, augwaligo te osogo bidabo be sęnama bidali. Te polobadu mu te Nungo ogwa Josua bidali sogo, te Israel dabego te tobage osogo bidabo be sę yani. Tiali goli, te nosali Josua isai madi, augwaligo te kolesaga tagalama, bidada asali, te megi te sogoba usu nagasai. Tama megi da, te Israel dabego te kolesaga ma hodolama yali. Tama tiyu, tigidali we bidigo homu wiegi yai pemene mu yai dao.
18Augwaligo te genuai side te lotu wabo sogo te a naga olama, me badu si, te tama sogo bodolu muani, tama te tigidali side Esrago te bomai po elalubo bukude te Godigo bomai po meba te we bidiba neda mawai. Tama te 7 wabo side tigidali sisinama, tama te genuai side sia sabo lotu po walio, te bomai pode wali po tiwai gilama yai dao.