Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Nehemia

Nehemia 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te hauwa pris me Livai augwaligo te Babilon tagalama, tama te Serubabel dali te Jerusalemba ma asali, te Sealtielgo ogwa, tama polalubo pris Josua me asai. Te pris dabego nogi te tiwai, Seraia, me Jeremaia, me Esra,
2me Amaria, me Maluk, me Hatus,
3me Sekania, me Rehum, me Meremot,
4me Ido, Ginetoi, Abiya,
5me Mijamin, me Madia, me Bilga,
6me Semaia, me Joiarip, me Jedaia,
7me Salu, Amok, Hilkia, me Jedaia. Te polalubo pris Josua bidali sogo, te pris dabe augwali te pris dabego tobolu bidi bidai dao.
8Te Livai dabe ma asali bidi dabego nogi e tiwai, Jesua, me Binui, me Katmiel, me Serebia, me Juda, me Matania, me Bakbukia, me Uno da. Matania te aga ama dabe daligo te Godiba buba hwi weyu, te usu da olama, balia po wabo bidi dabe tonaluai. Tama te hanigo te balia wali dage silibo si da, teda te Bakbukia me Uno dali te augwa si ama dabe, augwaligo te gasa balia po dage wei ponoyu, weyu yai dao.
10Josua te Joiakimgo aya, tama Joiakim te Eliasipgo aya, tama Eliasip te Joiadago aya dao.
11Tama Joiada te Jonatango aya, tama Jonatan te Jaduago aya dao.
12Te Joiakim te pris dabego polalubo bidi bidali sogo, te pris dabe te augwa hanigo digi tobolu bidi bidali, Meraia te Seraia hanigo tobolu bidi, tama te Hanania aga te Jeremaia hanigo tobolu bidi bidai,
13tama Mesulam aga te Esrago hani tobolu bidi bidali, tama Jehohanan te Amaria hanigo hetman bidai dao.
14Jonatan aga te Maluki hanigo tobolu bidi, me te Josep aga te Sebania hanigo tobolu bidi bidali.
15Te Atna aga te Harim hanigo hetman, te Helkai aga te Meraiot hanigo tobolu bidi bidali.
16Sekaraia aga te Ido hani tobolu bidi, me Mesulam aga te Gineton hani hetman bidai.
17Tama Sikri aga te Abiya hani hetman bidali, te Piltai aga te Miniamin hani me Moadia hani si tobolu bidi bidali.
18Samua te Bilga hani hetman, te Jehonatan te Semaia hani hetman bidai,
19me Matenai te Joiarip hani hetman, te Usi te Jedaia hanigo tobolu bidi dao.

20Kalai te Salai hani hetman, te Eber te Amok hanigo hetman bidali,
21tama te Hasabia te Hilkia hanigo hetman, me te Netanel te Jedaia hanigo tobolu bidi bidai dao.
22Te polalubo pris bidi Eliasip, me Joiada, me Jonatan, me Jadua bidali sogo, augwaligo te pris dabego tobolu bidi dabe nogi te buku me delide asęai. Augwaligo te tama tede asali te king Darius te Persia king pedelali sogoba usu nagasai. Tama augwaligo te Livai dabego tobolu bidi dabe nogi me asęani, tialima te bukude te Juda tǫ pedaide yali sę dabe po dodolama asęai. Tiali goli, augwaligo te tiwai ela asidubadi, te polalubo pris Jonatan bidali sogoba usu nagasai, te Eliasipgo wąį te ogwa, tama nosali augwaligo munu me asębeo.
24Te Israel dabego lotu po odubadi, te God nogi ugwaba siyu, te agaba buba hwi wabo sogo, te Livai dabego te king Devitgo wali po tiwai gilama yali. Devit aga te Godigo po pusubo bidi da. Te Livai hani nani si dolugulama, tama te hani me deligo te balia po ola simanobo si da, teda te gasa hanigo te gasa balia po dage me wei ponoyu wali. Tama Hasabia, me Serebia, me Jesua, te Katmielgo ogwago, te sę tonaluai.
25Matania, me Bakbukia, me Obadia, me Mesulam, me Talmon, me Akup, te bagego te Godigo tempel be habude te doado bage mubo madi tonalubo sę elaluali. Te be habu togwali te Godigo be bobegela sali obo sunumi sesegede elaluali.
26Tama te Livai dabe te polalubo pris Joiakim bidali sogo bidali, te Josuago ogwa, tama te wąį nǫų Jehosadak, me te polaluali gavman bidi Nehemia, me pris Esra bidali sogo, te Godigo bomai po page bugagia koneai bidi dao.
27Te Jerusalem hanu moni masigigo nigai obo silali sogo, te tigidali bidi sisinagaselama, te obo te Godigo da olama, sa mubo lotu wali. Tama augwaligo te Livai dabe i weyu, te bidali pedai badu te taga soyu, te augwali dali deliba siginagaselama, te wiegi yai homu pemene elama, te Godiba balia po weyu, usu da wali. Tama augwaligo te tiwai balia po wabo sogo, te Livai mebago te musik weyu elabo kapa plet si tola siąo wai, tama mebago te haniani gita eliyu yalio.
28Tama te augwali me, te Livai dabego dali, te Godigo bede balia po wali, tama augwa te bulu Netofa, me Betgilgal, me Geba, me Asmavet, me te augwa gasa bulu dabe taga solama, tama augwali te Jerusalemba sisinagasai. Te bulu dabe te Jerusalem pąde elaluai dao.
30Hasia bolo te pris dabe me Livai dabe te augwa digi te Godigo gedude magi sę isiąwai wiegi yai mu pedalabo kolesaga wali pali. Tama augwaligo te tiwai tobage kolesaga te we bidiba eyu, me te Jerusalem oboba yai, me te obo sunumi dabeba me, tama tiwai kolesaga naga yai dao.
31Ena Nehemia eno te Juda tobolu bidi dabe te obo daiba sisinama, tama eno augwali dobolama, te genuai hani si nigilama, te masigi obo ugwadu daidu biliyu, te taun tigidali badu bagula usu nama biliyu, tama te Godiba usu da olama, te balia po walio. Te polasa pabo hani te dolo nogo badu begasa peyu, te Pobele Bage Sela Sąbo Sunumiba pedelali.
32Hosaia dali, te Juda tobolu bidi meba dali, augwaligo te balia po wabo bidi dabe augwali wali bilai dao.
33Tama te pris meba augwali wali peyu, te biugel bu ola pali. Augwali nogi te tiwai, Asaria, me Esra, me Mesulam, me Juda, me Benjamin, me Semaia, me Jeremaia. Tama Sekaraia te augwali wali pali. Sekaraia te Jonatango ogwa, tama wąį nǫų te Semaia. Tama aga bulali wąį dabe te tiwai, Matania, me Mikaia, me Sakur, me Asap dao.
36Tama te Sekaraia aga nogi sabi bidi mebago te aga wali pai. Te augwali nogi te tiwai, Semaia, me Asarel, me Milalai, me Gilalai, me Mai, me Netanel, me Juda, me Hanani. Te hani tigidaligo te balia po wabo haniani nai tolali, te king Devitgo polobadu elali musik tobage tiwai, te Godigo po pusali bidigo, te gagali yali nai tiwai dao. Tama pris Esra aga te polasa pabo hanide te polalubo bidi dao.
37Augwali pali te Wę Ulu Elalubo Sunumiba sabolama, tama augwali te togobilidu ugwaba holama, te Devitgo Taunba sabolali. Tama augwali peyu, te Devitgo genuai be edelama, te giliga pedalubo te taun badu te Wę Tubo Sunumi oboba ma sabolalio.
38Tama te si wali Livai hani te pobase nogoba begelama, te obo ugwadu daidu pobaso, te ena augwali wali pai. Tialima, te genuai hani we bidi ena wali asali, tama da pelayu, tama te Taua Stov edelama, tama te Genuai Oboba sabolali.
39Tama dago te badu taga soyu, tama peyu, te Efraim Sunumi, me te Jesana Sunumi, me te Pisgo Sunumi, me te Hananel Taua, me te Tonalubo Bidi 100 Bidibo Taua, me te Sipsip Sunumi elaluali me, te ededeli palio. Tama da asiyu, te Godigo tempel be oboba sabolali, te sunumi augwaligo nogi yali te Kalabus Dabego Sunumi Dao wai.
40Tama te Livai hani si te Godigo beba sabolama, tama te be tomoba doligi pelama, te Godiba usu da po wabo balia wainogo yai. Te ena wali asali bidi hani te tobolu bidi hani,
41me te pris meba badi, augwaligo te bu wabo nai biugel tolaluali, te gasa bidi mebago me tolaluai. Te pris dabego nogi te tiwai, Eliakim, me Masea, me Miniamin, me Mikaia, me Elioenai, me Sekaraia, me Hanania dao.

42Te gasa bidi dabego nogi te tiwai, Masea, me Semaia, me Eleasar, me Usi, me Eser. Tama Jesrahiago te balia wali bidi dabe tonaluai, tama tigidaligo te balia po wai dao.
43Te side augwaligo te Godiba ofa hauwa eyu, tama augwa wiegi yai pemene genuai elaluali, magi baso meni, Godigo digi augwali te wiegi yai pemene ilali. Tama te we dabe me, wai puluba dabego me wiegi yai pemene yai. Tama te digibulu bidali we bidi, augwaligo te genuai i wabo me pemene ebo po odai dao.
44Tama te sogo augwaligo te bidi meba nigilama, tama te we bidi dabego te Godiba mabo nai dabe, me te Godigo bede gasa nai doado bage te mubo be habu tonaluabo bidi nigilali. Te habu togwali madi augwaligo te gide polasa inayani nai, me te polasa tau yali nedu du dabe tama, me te we bidi augwaligo nogo si nai buguluyu, te me deli te Godiba mawainu te be habu nigilaliba sisinani. Te bidi dabe te we bidi dabego tǫba pelama, te sigi pabo sę elaluali te bomai pode weyu, te we bidigo te pris dabe me Livai dabeba nai maiąo po wali. Te Juda dabego te bidi dabego te pris dabe me Livai dabe tau sabo bidi nigilali, magi baso meni, te Juda dabego te pris dabeba me Livai dabeba te bugai haliga te augwaligo sęde yai dao.
45Te pris me Livai dabego te lotu weyu, te we bidi dabe te Godigo gedude wiegi yai mu pedalabo sę yali, tama te gasa tobage lotu me te Godigo augwaligo emainogo yabo po augwaliba wai. Tama te musik wabo bidi dabe, me te Godigo be tonalubo bidi dabego te augwa sę me yali. Augwaligo te po polobadu te king Devit me te aga ogwa, king Solomon sigo, te hani si augwa wąį nǫų dabebolo te sę mawai dao.
46Te musik wabo wąį nǫų dabego te wiegi yai pemene ebo balia weyu, te Godiba usu da olama, gedu haluasa po wali, te king Devit me Asap si bidali sogo tiali, te musik wali bidi dao.
47Tama megi da, te Serubabel me Nehemia si bidali sogo, tigidali Israel we bidigo te tigidali side te nai sela aselama, te musik wabo bidi dabeba, me te Godigo tempel be sunumi tonalubo bidi dabeba magasali. Tama te we bidi dabego te wiegi yai nai te Livai dabeba mawai, te ofa God agaba digi mabo tiwai yali. Tama Livai dabego te ofa me pedai deli te pris dabeba mawai, te bomo yai po wali po tiwai gilama yalio.