Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Mika

Mika 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Êndêŋ bêc ŋamuŋa Apômtaunê andu ŋalôc oc êpi êlêlêc lôc ŋagêdô su ma eleŋ gamêŋ samob su. Ma tenteŋlatu sêwê dêndêŋ lôc tau sêna.
2Ma lau tomôkê-tomôkê oc sêmêŋ ma sêsôm gebe “Ajôc, tapi Apômtaunê lôc tana, dandêŋ Jakobnê Anôtônê andu tanamaŋ, gebe êndôŋ nê lêŋ êndêŋ aêac e tasa ênê intêna. Gebe ŋagôliŋ êsa aŋga Sion ma Apômtaunê biŋ aŋga Jerusalem.”
3Eŋ oc êmêtôc tenteŋlatu taêsam nêŋ biŋ ma ênam gôliŋ lau tomôkê-tomôkê ŋajaŋa aŋga gamêŋ jaêc. Êsêac sênam nêŋ siŋ ôkwi êtu kinom ma nêŋ kêm êtu lêŋgêc. Lau-m teŋ sênac siŋ êndêŋ lau-m teŋ atom ma têndôŋ lêŋ sênac siŋŋa êtiam atom.
4Êsêac samob sêŋgôŋ nêŋ wain ŋalabu ma sêŋgôŋ nêŋ kaŋanô ŋaajuŋlabu êndêŋ-êndêŋgeŋ, ma lau teŋ têtakê êsêac atom, gebe lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm sugac.
5Tenteŋlatu samob sêsêlêŋ sêjam nêŋ anôtôi jaba laŋôŋ, mago aêac oc tasêlêŋ tanam aêacnêŋ Apômtau Anôtô laŋô teŋgeŋ ma teŋgeŋ.
6Apômtau kêsôm gebe “Êndêŋ bêc ônê aê oc jajoŋ magiŋ kêsu sa ma jakatoŋ êsêac, taŋ sêjanda êsêac êliŋ-êliŋ to êsêac, taŋ kakêŋ ŋandaŋ gêdêŋ êsêac naŋ sa.
7Aê oc jaŋgôm magiŋ kêsu têtu lau ŋapopoc, ma êsêac, taŋ sêsa êsêac êliŋ-êliŋ naŋ, têtu lau-m ŋajaŋa. Ma Apômtau ênam gôliŋ êsêac aŋga lôc Sion galoc ma endeŋ tôŋgeŋ.”
8O andu soso, taŋ domba ŋatoŋ sêkac sa sêmoa naŋ, o Sion latuonê ŋabau gôliŋ kiŋŋa ma gamêŋ kiŋŋa, taŋ gôlôac Israel sêwê kaiŋ gêdêŋ andaŋgeŋ naŋ, oc êmu êndêŋ aôm êwac êtiam.
9Amboac ondoc tec kôtaŋ kapôêŋ. Kiŋ teŋ gêmoa gêwiŋ aôm atom me. Me ŋac-gêwa-biŋ-sawaga gêjaŋa, tec ŋandaŋ kêtuŋ aôm amboac awê, taŋ ŋapalê kêtuŋ eŋ naŋ me.
10O Sion latuo, ŋandaŋ êmônaŋ aôm ma ôtaŋ êtôm awê, taŋ ŋapalê kêtuŋ eŋ naŋ, gebe galoc oc ôwi malac siŋ ma ôsa naôŋgôŋ gamêŋ sawa. Aôm oc ôna Babel, ma aŋga ônê Apômtau oc ênam aôm kêsi ma ênam aôm sa aŋga nêm ŋacjo lemeŋ.
11Galoc lau-m taêsam sêkac sa sebe sênac siŋ êndêŋ aôm. Êsêac sêsôm gebe “Daŋgôm ênê dabuŋ paliŋ e Sion ŋapopoc ênac mateŋanô ŋajam.”
12Mago êsêac sêjam kauc biŋ, taŋ Apômtau taê gêjam naŋ. Êsêacnêŋ kauc kêsa kêpi biŋ, taŋ eŋ kêmasaŋ gebe êŋgôm ŋanô êsaŋa naŋ, atom. Eŋ kejoŋ êsêac sa amboac sêjac lagic polom toŋakaiŋ, gebe sêkôc sêna sêka polom ŋamala.
13O Sion latuo, ôndi ma ôka polom, gebe aê jakêŋ jabo ki to ampoap ki joŋjoŋ êndêŋ aôm. Aôm oc ôka lau-m taêsam popoc ma ôkêŋ êsêacnêŋ waba êtu da êndêŋ Apômtau to êsêacnêŋ awamata êndêŋ nom samuc ŋatau.