Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 96

Melkahka Kan 96:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4KAUN-O me lapalap oh konehng ale kaping lapalahpie; kitail uhdahn pahn lemmwiki laudsang koht teikan koaros.
5Koht en wehi teikan koaros, iei irail me dikedik en eni, a KAUN-O, iei ih me ketin kapikada nanleng kan.
6Lingan oh roson kin kapilpene; manaman oh lingan kin kadirehla Tehnpese.
7Tohn sampah koaros, kumwail kapinga KAUN-O; kumwail kapinga sapwellime lingan oh manaman.
8Kumwail kapinga lingan en mwaren KAUN-O; kumwail patohwando amwail meirong oh patohlong nan Tehnpese Sarawio.
9Kumwail poaridi mwohn Me Sarawio, ni eh pahn ketido; tohn sampah koaros en rerrer mwohn silangi!
10Kumwail lohkihong wehi koaros: “KAUN-O, iei nanmwarki men! Sampah kin tengediong nan dewe, oh sohte kak mwekid; KAUN-O pahn ketin kadeingkihda aramas koaros pwung.”
11Sampah oh lahng, kumwail en perenda! Madau kan, oh audepahr koaros, kumwail ngirisek;

Read Melkahka Kan 96Melkahka Kan 96
Compare Melkahka Kan 96:4-11Melkahka Kan 96:4-11