Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 82

Melkahka Kan 82:2-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Kumwail uhdahn pahn katokehdi amwail kopwung sapwung kan; kumwail solahr pahn uhpalihki aramas suwed kan!
3Kumwail doare pwuhng en me semwehmwe oh sepwoupwou kan; kumwail lamalam pahrek ong me paisuwedlahr oh me luwet akan.
4Kumwail kapitirailsang pahn manaman en aramas mwersuwed kan.
5“Ia uwen amwail sohte wehwehki! Ia uwen amwail loalopwon! Kumwail sapwungalahr mehlel, iei me pwuhng sohrkisangehr sampah wet.
6I ahpw nda; ‘Kumwail koht ekei, kumwail koaros sapwellimen Wasa Lapalahpie.’
7Ahpw kumwail pahn mehla duwehte aramas akan; amwail mour pahn pil sohrasang rasehng sapwellimen nanmwarki pwutak.”

Read Melkahka Kan 82Melkahka Kan 82
Compare Melkahka Kan 82:2-7Melkahka Kan 82:2-7