Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 81

Melkahka Kan 81:2-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Kumwail tiakada melkahka oh kesengki dampwurin kan; kumwail kesengki ngilen keseng kaperen ni noumwail arp oh lair kan.
3Kumwail peuk sowi ni kasarawien kamadipw, ni ahnsoun pwulodohn maram oh ni ahnsou me e kin mat.
4Met kosonned en wehin Israel, koasoandi ehu sang Koht en Seikop.
5E ketikihong mehn Israel ko ni eh ketin mahweniong mehn Isip. I rongorong ngihl sohte dehde ieu me mamahsanih,
6“I kihsangehr pohn pwopwomwail kan amwail wisik toutou kan; ngehi me mweidohng kumwail en kihsang pohmwail koasoakoasoak en takai weitahta kan.
7Ni amwail kin mihla nan apwal laud, kumwail kin likwerih ie, oh I kin doareikumwailla. I kin sapeng kumwail sang nan ei wasahn ruk nan melimel. I kasongosongei kumwail ni pwarer en Meripa.
8Nei aramas akan, kumwail rong ei kehkehliket; Israel, ia uwen ei men ke en rong ie!
9Ke sohte mwahn pahn kaudokiong emen koht tohrohr.
10Ngehi me KAUN-O, omw Koht, me waiukodo sang nan Isip. Sarapeseng, I ahpw pahn katungoaleiuk.
11“Ahpw nei aramas akan sohte kin men rong ie; Israel sohte kin peikiong ie.
12Eri, I mweidohng irail en keptakai weweidwei nan elen nsenarail oh wiewia dahme re mwahuki.
13Ia uwen ei men nei aramas akan en kin rong ie; oh ia uwen ei men re en kin peikiong ie!

Read Melkahka Kan 81Melkahka Kan 81
Compare Melkahka Kan 81:2-13Melkahka Kan 81:2-13