Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 80

Melkahka Kan 80:11-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Re keirda lellahng nan Sehd Mediderenien, oh pil lel ni Pillap Iupreitis.
12Dahme komw ketin kauwekilahr kehl me kapilpeneo? Met aramas koaros me kin keid limwah kak pirapahsang wah kan;
13pwihken wel kan tiakdier, oh mahn lawalo koaros kin wie kangkang.
14Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin sohpeidohng kiht! Komw mahsendohng kiht sang nanleng; komw ketido oh ketin doarehla sapwellimomwi aramas akan!
15Komw ketido oh doarehla tuhkehn wain wet me pein komwi ketin padokedi, tuhkehn wain pwulopwul pwoatet me komw ketin kairada pwehn kehlail!
16At imwintihti kan pelehdier oh isikalahr; komw ketin angiangih irail oh kamwomwirailla!

Read Melkahka Kan 80Melkahka Kan 80
Compare Melkahka Kan 80:11-16Melkahka Kan 80:11-16